Kotlíkové dotace

Pro kotlíkové dotace můžete využít i tepelná čerpadla a solární panely STIEBEL ELTRON, zaregistrované ve Státním fondu životního prostředí. Díky tomuto programu můžete při výměně zastaralého kotle získat dotaci na nové tepelné čerpadlo v maximální hodnotě 127 500 korun. Jde o finanční podporu při minimální ceně dodávky na klíč 150 tisíc Kč. Při nižší ceně dodávky na klíč se výše finanční podpory vyšplhá až na 85% ze způsobilých nákladů.

Na to, abyste dotaci získali, musíte splnit několik podmínek. Nejdůležitějším krokem je podat žádost v řádném termínu. Musí také být správně vyplněna. V opačném případě vám ji kraj pošle zpět na opravu. Pokud bude chybná i opravná žádost, nárok na dotaci ztrácíte.

 

Některé kraje dokonce vracejí žádosti vyplněné ručně. Neměli byste zapomenout přiložit fotografii současného kotle s jeho napojením. Chybět by neměl ani písemný souhlas spolumajitelů rodinného domu, resp. pozemku před domem a revizní zpráva.

Každý kraj má při přijímání žádostí různé podmínky. Někde budete potřebovat doklad vlastnictví běžného účtu nebo výpis z katastru nemovitostí, který není starší než jeden měsíc. Po schválení dotace vám krajský úřad předloží smlouvu o poskytnutí dotace. Na to, aby se vaše dotace proplatila, budete muset doložit:

 

  • kopie faktur a účtenek (musí přímo souviset s dotačním programem)
  • doklady o zaplacení všech položek (musí se vztahovat k oprávněným nákladům)
  • fotodokumentaci nového zdroje tepla
  • fotodokumentaci odpojeného původního kotle na pevná paliva
  • platný certifikát výrobku (kotel musí být schválen)
  • protokol uvedení kotle do trvalého provozu (musí ho provést odborně způsobilá osoba)
  • protokol o revizi spalinové cesty
  • protokol o ekologické likvidaci kotle
  • fotodokumentaci potvrzující instalaci akumulační nádrže (musí splňovat minimální objem)
  • kopii osvědčení o odborné kvalifikaci

 

Dotační program, známý jako Kotlíkové dotace, vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. O finanční příspěvek na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva může požádat každý majitel rodinného domu. Cílem kotlíkových dotací je snížit do roku 2020 (2022) emise znečišťujících látek do ovzduší. Předpokládá se, že postupně dojde k výměně asi 80 tisíc zastaralých kotlů.

Popularita kotlíkových dotací předčila všechna očekávání. První vlna odstartovala v roce 2012 v Moravskoslezském kraji, který patří mezi regiony s nejšpinavějším ovzduším v Evropě. Dotace později začaly udělovat i jiné kraje. V říjnu tohoto roku začala druhá vlna tohoto úspěšného projektu. Krajské úřady zaznamenaly po pár dnech téměř 12 tisíc žádostí. Celkově se českým domácnostem z fondů EU rozdělí 9 milionů korun ve třech etapách.

Produkty STIEBEL ELTRON registrované v programu.

 

Podmínky pro získání kotlíkové dotace nejsou jednoznačné ani jednoduché. Vsaďte proto na jistotu a obraťte se na nás. Pomůžeme vám s vybavením dotace a zpracujeme i technický a cenový návrh.

 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného systému. Jednoduše zadejte požadavky na plánované tepelné čerpadlo a my Vám připravíme nezávazný návrh nabídky od kvalifikovaného specialisty.

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU