Program Nová Zelená úsporám

Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším programům zaměřeným na úsporu energií v rodinných a bytových domech v České republice. Jde o program Ministerstva životního prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí.

Jeho úkolem je podpora snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo částečné zateplení), výstavby nízkoenergetických domů, environmentálně šetrného a efektivního využití zdrojů energie a obnovitelných zdrojů. Cílem projektu je zlepšit stav životního prostředí sníženou produkcí emisí v ovzduší.

Hlavním záměrem programu je úspora energií v konečné spotřebě a stimulace české ekonomiky s dalšími sociálními výnosy, jako zvýšení kvality bydlení, zlepšení vzhledu měst a obcí či nastartování dlouhodobých progresivních trendů ve společnosti.

O podporu mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů. Týká se fyzických i právnických osob.

Vyhledat produkty STIEBEL ELTRON registrované v programu.

 

 

Program podporuje:

 

  • renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropu, výměna oken a dveří)
  • výstavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • solární termické a fotovoltaické systémy
  • zelené střechy
  • využití tepla z odpadní vody
  • systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla - rekuperace
  • výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu

 

 

Žádost o dotaci je třeba podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, během nebo po dokončení projektu. Průběžně až do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání alokace.

 

Pokud se vám zdá žádost příliš komplikovaná a nejasná, nechte to na nás. Pomůžeme vám ji získat. Zpracujeme pro vás technický i cenový návrh.

 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného systému. Jednoduše zadejte požadavky na plánované tepelné čerpadlo a my Vám připravíme nezávazný návrh nabídky od kvalifikovaného specialisty.

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU