Kontrolované větrání obytných prostor

Výměna vzduchu, klimatizace prostor, úspora energie a ještě více. Více o správném větracím zařízení a systémech s rekuperací tepla.

Čerstvý vzduch zcela automaticky – pomocí větracích zařízení

Pomocí větracího zařízení proudí použitý vydýchaný vzduch pravidelně ven, čerstvý vzduch dovnitř - a to zcela automaticky. Je jedno, zda mají být vlhké prostory pravidelně větrané, teplé prostory příjemně klimatizované nebo novostavby s nepropustným pláštěm budovy opatřeny vhodným větracím systémem – pro každou situaci máme to správné řešení. Větrací zařízení však dokáže ještě mnohem více. Integrální zařízení jsou vhodné pro vytápění a přípravu teplé vody, existují i větrací zařízení s rekuperací tepla s vestavěným tepelným čerpadlem.

U dobře izolovaných domů často nepostačuje klasické nárazové větrání. Vlhkost nemůže - tak jako v minulosti - trvale unikat v místech jako rámy oken, spáry dveří nebo skrz lamely rolet. Při nárazovém větrání se také ztrácí cca 50 % tepla okny a infiltrací. To jsou zcela zřejmé výhody kontrolovaného větrání obytných prostor. Pomocí něj je možná výměna vzduchu, zabránění ztrátám energie, a tak šetření energií, jakož i předcházení poškození budov.

U kontrolovaného větrání obytných prostor se centrální větrací zařízení odlišují od decentrálních větracích zařízení.

Při řešení jednotlivých prostor jako koupelna a WC nebo kuchyně se používají decentrální větrací zařízení. Pro byty a domy jsou zvláště vhodné centrálně větrací zařízení.

Výhody větracího zařízení

Větrací zařízení …

… zajišťují hygienicky nezbytnou minimální výměnu vnitřního a venkovního vzduchu.

… odvádějí přebytečnou vlhkost.

… chrání stavební objekt a zabraňují tvorbě plísní.

… snižují spotřebu tepla na ohřev přivedeného vzduchu a náklady na vytápění.

… zaručují větrání za všech povětrnostních podmínek bez zatížení  hlukem.

… filtrují čerstvý venkovní vzduch.

… odvádějí zápachy.

Je slyšet větrání?

Pouze tehdy, pokud došlo k chybě v projektování. Použití hvězdicového rozdělovacího systému připouští méně chyb. Důležité však je, aby sběrné místo jednotlivých trubek, takzvaná rozvodná skříň, bylo dimenzované na použité větrací zařízení. Větrací zařízení a zvukově-izolační rozdělovač by měly být harmonizovány.

Je cítit pohyb vzduchu?

Obecně lze cítit pouze vzduch proudící ven, nikdy ne nasávaný vzduch. Pokud je rychlost proudění správná a úroveň teploty přibližně rovná teplotě místnosti, pak se dá proudění vzduchu vnímat jen velmi těžko. Rychlost proudění větracího ventilu je srovnatelná s pomalým výdechem.