Standardní zásobník od 200 l
SB 302 S – Technická data