Standardní zásobník od 200 l
SB 602 AC – Technická data