Budou některé produkty zakázané?

Cílem uzákoněného nařízení o ErP je splnění minimálního standardu podle předem stanovených metod výpočtu energetické efektivity zařízení. Produkty, které nesplňují požadavky této směrnice, nesmí více deklarovat shodu CE, a tím se nesmí dále prodávat. To se však netýká tepelných čerpadel na vytápění ani tepelných čerpadel na přípravu teplé vody.