Jak je solární zařízení chráněno proti mrazu?

V potrubí solárního zařízení se nachází připravené smíšené kapalné teplovodní médium. Tato směs se nachází v chladicím okruhu mezi solárním kolektorem a solárním zásobníkem. Teplovodní kapalné médium zabraňuje zamrznutí zařízení při minusových teplotách.