Jak vysoké jsou provozní a servisní náklady u solárních zařízení?

Náklady na provoz a údržbu solárních systémů jsou relativně nízké. Stejně jako ostatní technické systémy by však měly být také pravidelně kontrolovány a udržovány i solární systémy. U regulace, bezpečnostních prvků a zásobníků musí být zkontrolována správná funkce. Kromě toho musí být zkontrolován stav zařízení vystaveného povětrnostním podmínkám a kapalina pro přenos tepla musí být testována na stanovenou úroveň ochrany před mrazem. U solárních systémů se to může výhodně spojit s každoroční údržbou kotle.