Jaké povinnosti vzniknou prodejcům?

Prodejci v souvislosti s povinností energetického štítkování (září 2015) musí zajistit, aby zařízení instalovaná v prodejnách měla na přední straně viditelně nalepený energetický štítek. V rámci jakékoliv reklamy nebo v jakýchkoliv technických podkladech musí být uvedeny údaje k energetické třídě zařízení.