Jaký je časový plán?

Příslušná směrnice se koncem září 2013 objevila v oficiálním zákoníku EU.

O dva roky později, tedy v září 2015, už musela být zařízení označována energetickými štítky a technické údaje museli vypovídat o přiřazení k příslušné energetické třídě. O další dva roky později se v rámci tepelných čerpadel určených k vytápění doplní energetická třída "A ++".

Ekologický design: Dva roky poté, co dané nařízení vstoupí v platnost, se v podstatě zakážou třídy F a G - tedy prakticky současně s nutností energetického štítkování. O další dva roky později se zakážou další energetické třídy. 5 let po vstupu daného nařízení dojde k dalšímu zpřísnění.