Musí se instalace solárního zařízení schvalovat?

V Čechách není třeba schvalovat instalaci solárního zařízení. Potřeba schvalování dané instalace v případě památkově chráněných budov je na uvážení příslušné osoby pověřené ochranou památek. Některé instituce poskytující finanční dotace požadují stanovisko příslušných urbanistických úřadů.