Smí zůstat okna otevřená, pokud je větrací zařízení v provozu?

 

 

Ano, okna smí zůstat otevřená. Mimo topné období to není problém. Měli byste však vědět, že když se vytápí, nelze vypočítat tepelné ztráty při větrání. Vytápěné plochy mohou sice do jisté míry vykompenzovat dodatečné tepelné ztráty při větrání, ale také ne neomezeně. Proto je v zimě třeba otevírat okna uváženě.