Pro jaké produktové skupiny platí nové energetické štítkování?

Nové energetické štítkování platí pro všechna zařízení na vytápění místností a přípravu teplé vody - bez ohledu na to, zda se jedná o elektrické, plynové nebo olejové přístroje - bez ohledu na to, zda jde o průtokové ohřívače vody, malolitrážní ohřívače vody, nástěnné ohřívače vody, tepelná čerpadla sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění, solární zásobníky nebo zásobníky s nepřímým ohřevem. Zařízení se hodnotí jejich zařazením do devíti tříd energetické účinnosti. V tomto případě je třída A ++ tou nejlepší třídou. Naopak třída G označuje zařízení s výrazně špatnými hodnotami. Produkty od STIEBEL ELTRON se bez výjimky nacházejí v těch nejlepších skupinách. Tepelná čerpadla vzduch | voda od STIEBEL ELTRON dosáhnou budoucí třídu energetické účinnosti A ++ t.j. nejvyšší možné hodnocení.