Školení a profesní zkoušky dle zákona 406/2000 " Zákon o hospodaření s energiemi" pro profesní kvalifikaci 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Program:

  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 1
  • písemná část zkoušky – test
  • praktická část zkoušky – ústní
  • vyhodnocení

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Přednáší Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba a Ing. Martin Bžoch ze STIEBEL ELTRON.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba.

Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let.

Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Poplatek za zkoušku: 

  • za úvodní zkoušku 5 000 Kč bez DPH
  • za zkoušku pro prodloužení osvědčení 2 500 Kč bez DPH (po předložení kopie původního  osvědčení)

Fakturu dostanete elektronicky po účasti na školení. Osvědčení o zkoušce dle zák. 406 obdržíte poštou spolu s osvědčením o absolvováním školení na TČ Stiebel Eltron (jen v případě zájmu).

Prosím o potvrzení Vaší účasti na Vámi zvolený termín do 9. 10. 2020, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity.V případě otázek kontaktujte: Kristýna Blažková, kristyna.blazkova@stiebel-eltron.cz


Adresa