Školení a profesní zkoušky dle zákona 406/2000 " Zákon o hospodaření s energiemi" pro profesní kvalifikaci 26-074-M Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů.

Program:

 • 9:00 - 9:15 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • 9:15 - 10:45 - seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 1
 • 10:45-11:00 - přestávka 
 • 11:00 -12:00 - seznámení s požadavky Národního kvalifikačního standartu pro obor 26-074-M část 2
 • 12:00- 12:20 - přestávka 
 • 12:20- 13:20 - písemná část zkoušky (test) 
 • 13:20 - 15:50 - praktická část zkoušky (ústní)
 • 15:50 - 16:50 - vyhodnocení

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Termíny:  1.11.  2022

Přednáší Ing. David Šafránek a Ing. Petr Novotný 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení.

Poplatek za zkoušku: 

 • za úvodní zkoušku 5 000 Kč bez DPH
 • za zkoušku pro prodloužení osvědčení 2 500 Kč bez DPH (po předložení kopie původního osvědčení)

Fakturu dostanete elektronicky po účasti na školení. Osvědčení o absolované zkoušce dle zák. 406 obdržíte poštou splnění všech podmínek.  Osvědčením o absolvování školení Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON  Vám připravíme po v případě zájmu.

Prosíme o registraci na vybraný termín školení nejpozději 3 dny předem, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity. V případě otázek kontaktujte: Soňa Králová, sona.kralova@stiebel-eltron.cz


Adresa trvalý pobyt


Adresa fakturační


Potvrzení o dosaženém vzděláníVaše data nebudou předána třetím stranám a ani použita k jinému účelu. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.


Zaslané informace musíme ověřit v Registru obyvatel. Je to naše povinnost "Autorizované osoby", bez ověření Vaší totožnosti, Vás nesmíme připustit ke zkoušce. Kopii potvrzení o dosaženém vzdělání můžete odevzdat u zápisu v den školení. 

Zde naleznete požadavky na zkoušku

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru  minimálně 3 roky
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo   mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství
 • topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky

Opatření COVID:

 

Vaše zdraví a zdraví našich zaměstnanců je naší největší prioritou a proto bychom Vás chtěli požádat o dodržování aktuálně platných preventivních opatření v prostorách společnosti.