Staňte se odborným partnerem STIEBEL ELTRON

Rekvalifikační kurz topenářů libovolného zaměření na specialistu na tepelná čerpadla

Rekvalifikační kurz je otevřen všem topenářům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti tepelných čerpadel a získat profesní kvalifikaci dle zákona č.406/2000 Sb.  Kurz je veden jako dvoudenní a končí celostátně uznávanou zkouškou, díky které si vaši zákazníci budou moci žádat o dotace na vámi montované a dodávané zdroje tepla s tepelnými čerpadly.

Termín školení:  27. - 28.2., 9:00 - 17:00,  

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Program školení:

První den : 27.2.

Vysvětlení funkce tepelného čerpadla, zásady dimenzování, hydraulického připojení a montáže tepelného čerpadla.

Druhý den: 28.2.

Opakovací den se vzorovým vysvětlením správného návrhu a montáže tepelného čerpadla. Závěr dne je věnován ústní a písemné zkoušce dle zákona č.406/2000 Sb „ Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů ( kód: 26-074-M ) “ .  Po jejím úspěšném absolvování získáte celostátně uznávané osvědčení, díky kterému si vaši zákazníci budou moci žádat o dotace na vámi montované a dodávané zdroje tepla s tepelnými čerpadly.

Cena rekvalifikačního kurzu – 5000 Kč bez DPH, cena obsahuje i zkoušku dle zákona č. 406/2000 Sb., v případě zkoušky pro prodloužení osvědčení 2 500 Kč bez DPH (po předložení kopie původního osvědčení).

Přednáší Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba,  Ing. Martin Bžoch 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení. 

Fakturu dostanete elektronicky po účasti na školení. Osvědčení o absolované zkoušce dle zák. 406 obdržíte poštou splnění všech podmínek.  Osvědčením o absolvování školení Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON  Vám připravíme po v případě zájmu.

Prosíme o registraci na vybraný termín školení nejpozději 3 dny předem, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity. V případě otázek kontaktujte: Soňa Králová, sona.kralova@stiebel-eltron.cz


Adresa trvalý pobyt


Adresa fakturační


Potvrzení o dosaženém vzděláníVaše data nebudou předána třetím stranám a ani použita k jinému účelu. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.


Zaslané informace musíme ověřit v Registru obyvatel. Je to naše povinnost "Autorizované osoby", bez ověření Vaší totožnosti, Vás nesmíme připustit ke zkoušce.

Zde naleznete požadavky na zkoušku

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků

  • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru instalatér nebo topenář a praxe v oboru  minimálně 3 roky
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství
  • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru chladicí techniky nebo elektrotechniky