Staňte se odborným partnerem STIEBEL ELTRON

Rekvalifikační kurz topenářů libovolného zaměření na specialistu na tepelná čerpadla

Rekvalifikační kurz je otevřen všem topenářům, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti tepelných čerpadel a získat profesní kvalifikaci dle zákona č.406/2000 Sb.  Kurz je veden jako dvoudenní a končí celostátně uznávanou zkouškou, díky které si vaši zákazníci budou moci žádat o dotace na vámi montované a dodávané zdroje tepla s tepelnými čerpadly.

Termín školení:  6. - 7. 6. 2022, 9:00 - 16:00 

Místo konání: sídlo STIEBEL ELTRON spol. s r.o, Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

Program školení:

První den 6. 6.:

Vysvětlení funkce tepelného čerpadla, zásady dimenzování, hydraulického připojení a montáže tepelného čerpadla.

Druhý den 7. 6.:

Opakovací den se vzorovým vysvětlením správného návrhu a montáže tepelného čerpadla. Závěr dne je věnován ústní a písemné zkoušce dle zákona č.406/2000 Sb „ Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů ( kód: 26-074-M ) “ .  Po jejím úspěšném absolvování získáte celostátně uznávané osvědčení, díky kterému si vaši zákazníci budou moci žádat o dotace na vámi montované a dodávané zdroje tepla s tepelnými čerpadly.

Cena rekvalifikačního kurzu – 5000 Kč bez DPH, cena obsahuje i zkoušku dle zákona č. 406/2000 Sb.  

Přednáší Ing. David Šafránek, Ing. Michal Chyba,  Ing. Martin Bžoch 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje povinnosti vlastníků budov při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE). Podle § 7 odst. (4) písm. b) tohoto zákona může instalovat kamna a kotle na biomasu, fotovoltaické a fototermické systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla pouze oprávněná osoba. Podle § 10d zákona je touto oprávněnou osobou pouze fyzická osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění osvědčení o získání profesní kvalifikace (podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), které není starší než 5 let. Osvědčení lze získat absolvováním zkoušky u autorizované osoby.

Pro účastníky semináře je připraveno občerstvení. 

Fakturu dostanete elektronicky po účasti na školení. Osvědčení o absolované zkoušce dle zák. 406 obdržíte poštou splnění všech podmínek.  Osvědčením o absolvování školení Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON  Vám připravíme po v případě zájmu.

Prosíme o registraci na vybraný termín školení nejpozději 3 dny předem, ale ideálně co nejdříve z důvodu omezené kapacity. V případě otázek kontaktujte: Soňa Králová, sona.kralova@stiebel-eltron.cz


Adresa trvalý pobyt


Adresa fakturační


Potvrzení o dosaženém vzděláníVaše data nebudou předána třetím stranám a ani použita k jinému účelu. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.


Zaslané informace musíme ověřit v Registru obyvatel. Je to naše povinnost "Autorizované osoby", bez ověření Vaší totožnosti, Vás nesmíme připustit ke zkoušce. Kopii potvrzení o dosaženém vzdělání můžete odevzdat u zápisu v den školení. 

Zde naleznete požadavky na zkoušku

Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků

  • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru  minimálně 3 roky
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
  • řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo   mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství
  • topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky