Otevřeno pro přirozené teplo

3 x WPF 16 M pro vytápění a přípravu teplé vody. Vytápíme provozovnu technické kontroly STK + prodejnu nových vozů značky PEUGEOT. Teplá voda je ohřívána jak pro zaměstnance servisu STK, tak i pro blízkou restauraci