Energy Campus

Když se DNA společnosti spojí s architekturou. Nový energetický kampus společnosti STIEBEL ELTRON.

DNA společnosti tvoří v zásadě její základní kompetence. Budovou Energy Campusu jsme tuto DNA excelentně přetavili do praxe. Při koncipování této energeticky pasivní budovy jsme plně využili naše poznatky jako technologického lídra na trhu. Inovativní produktové a systémové řešení se inteligentně spojily. Naše know-how předáváme dále našim odborným partnerům a návštěvníkům a přinášíme jim možnost zažít STIEBEL ELTRON na vlastní kůži.

"Stavby budoucnosti budou v sobě vzájemně kombinovat udržitelnost a energetickou účinnost. Všude, kde to bude možné, budou dosahovat plusový energetický standard. Budova Energy Campusu je průkopníkem v rámci tohoto druhu staveb. ""
Prof. Manfred Hegger, předseda společnosti HHS Planer + Architekten AG

Energy Campus jako spojnice s budoucností

STIEBEL ELTRON prezentuje v rámci budovy Energy Campus v centrále společnosti ve městě Holzminden projekt, který bude majákem pro udržitelné a energeticky efektivní stavitelství.

Školící a komunikační centrum v sobě sjednocuje architektonickou a komunikační kvalitu - a vytváří energeticky pasivní budovu, která vyrobí více energie, než sama spotřebuje.

 

Proč byl Energy Campus postaven?

Z pohledu STIEBEL ELTRON bude energetickým médiem budoucnosti elektrický proud. Budovou Energy Campusu to společnost jasně naznačila. Budoucí zásobování energií na základě elektrického proudu je možné už dnes. Věrní hlavní myšlence "Máme energii věci změnit" se zde prezentují inovativní zařízení v rámci tepelného zařízení budov, které jsou inteligentně propojeny.

Co čeká návštěvníky v budově Energy Campusu?

Energy Campus je především prostor pro setkání a komunikaci. Je to zjevné již velkorysými skleněnými plochami na fasádě. Zde se uskutečňuje otevřená výměna poznatků a kontinuální transfer know-how.

Plně funkční zařízení pro ohřev vody a elektrické vytápění jakož i zařízení na bázi obnovitelných zdrojů energie zprostředkuje STIEBEL ELTRON svým partnerům z oblasti instalace TZB, plánování a architektury přímo v praxi. V školících místnostech je možné nasimulovat např. různé funkce zařízení při extrémních venkovních teplotách a vzájemně je porovnávat.

Jaké stavební standardy splňuje tato nová budova?

Energy Campus získal jako první budova tohoto druhu na jihu Dolního Saska platinový certifikát DGNB Německé rady pro udržitelné budovy. Ocenění, na které je společnost STIEBEL ELTRON mimořádně pyšná.

Jaké podnikatelské cíle se spojují s budovou Energy Campusu?

Energy Campus umožňuje zažít STIEBEL ELTRON na vlastní kůži: produkty, lidi i samotnou kulturu společnosti. Kromě toho je jakýmsi přiznáním se k dané lokalitě, k regionálním kořenům.

 

Školení v Energy kampusu: Zažít technologie na vlastní kůži.

Srdce Energy Campusu bije v technické centrále. Právě zde se protínají všechny vlákna inteligentní sítě.

 

Centrálním stavebním prvkem v rámci distribuce tepla a chladu v Energy kampusu je technologie tepelných čerpadel od STIEBEL ELTRON. Jako zdroj energie z okolního prostředí slouží podzemní voda, jejíž využití je symbolicky zinscenované vodní nádrží nacházející se před budovou. Celistvý koncept doplňuje optimalizovaný plášť budovy, jakož i fotovoltaické články integrované ve fasádě a na střeše budovy s výkonem přibližně 120 kWp. Teplo nebo chlad vytvořené pro účely školení se využívají v maximální možné míře - reálné laboratoř pro tuto energetickou revoluci.

V školících prostorách panuje opak teorie. Účastníků školení zde aktivně zapojujeme do čtyř různých tematických světů:

 

"V Energy kampusu předáváme naše know-how dále našim partnerům. Poznatky o technologiích, se kterými se dá budoucnost uskutečnit již dnes."
Frank Röder, vedoucí oddělení plánování a vzdělávání STIEBEL ELTRON
Tematický svět "Systémy tepelných čerpadel"
 • Které zdroje tepla jsou ty správné? Jak se chová stejné tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo s vytápěním pomocí radiátorů? Odpovědi na tyto otázky přinese testování jednotlivých produktů v rámci jejich přímého srovnání, například v rámci simulace venkovních teplot na úrovni -15 ° C nebo + 25 ° C
 • Zjištění množství smíšené vody a maximálně dosažitelné teploty pitné vody v zásobníku
Tematický svět „Ohřev vody“
 • Prezentace zařízení na přípravu teplé vody německé jednotky na trhu realizována zcela novým způsobem, např. přímým porovnáním funkcí a komfortu přípravy teplé vody třemi různými typy průtokových ohřívačů vody
 • Zařízení v "stresových situacích" a změna teploty studené vody, napájecího tlaku, teploty systému a zásobování elektrickou energií
 • Nejnovější vlastnosti zařízení určených k testování, jako je připojení na WLAN, připojení prostřednictvím bluetooth a interaktivní detekce chyb

 

Tematický svět "Větrací systémy"
 • Centrální, decentrální, s nebo bez rekuperace tepla? Porovnání různých větracích
 • Společně s našimi školiteli můžete změnit rámcové podmínky, například teplotu na vstupu, venkovní teplotu nebo objemový průtok vytápění
 • Na základě vyhodnocení výkonového čísla, topného výkonu a elektrického příkonu
Tematický svět "Montážní centrum"
 • Teorie o zařízeních, instalaci a detekci chyb detailně: rychlejší a efektivnější výměna zařízení na přípravu teplé vody, detekce chyb a nápravná opatření
 • Testování tepelných čerpadel za účelem simulace, uvedení do provozu a odstranění chyb
 • Plníme tu individuální přání zákazníků