Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naši společnost a důvěry, kterou v nás vkládáte. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše postupy ochrany jsou v souladu s příslušnými ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky, Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Využíváme nejvyšších technických, organizačních a bezpečnostních standardů, které chrání Vaše data před neoprávněným přístupem. Stránky společnosti STIEBEL ELTRON mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Shromažďování osobních údajů 
Při návštěvě našich internetových stránek STIEBEL ELTRON  spol. s. r. o. jsou informace o Vaší návštěvě automaticky zaznamenávány. Ukládány jsou data o poskytovateli internetového připojení, datum a délka návštěvy. K tomu se využívají tzv. cookies. Ty slouží optimálnímu nastavení našich internetových stránek pro jejich návštěvníky. Cookies jsou malé textové datové soubory, které Váš webový prohlížeč ukládá do Vašeho počítače. Cookies neobsahují viry, a tak neškodí ani nepředstavují jinou hrozbu pro Váš počítač. K dalšímu automatickému sběru dat již nedochází. 

V určitých případech jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka, které nám sám sdělí. Jedná se například o jméno, adresu a kontaktní údaje. Tyto údaje jsou požadovány z důvodu nalezení co nejlepšího řešení Vašeho požadavku, např. při přihlášení se k odběru newsletteru, při podání žádosti o nabídku servisu tepelného čerpadla nebo při registraci odborného partnera. Pokud Vás žádáme o další osobní údaje, jedná se o informace, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zpracovávání a používání Vašich údajů
Poskytnutím osobních nebo obchodních údajů (např. při objednávce servisu tepelného čerpadla, při registraci odborného partnera nebo požadavku o informační materiály) probíhá na dobrovolné bázi.  Tím nám vyslovujete souhlas s používáním Vašich údajů za účelem kontaktování Vaší osoby a dále i k nevyžádané prezentaci produktů společnosti STIELBEL ELTRON  spol. s. r. o a distribučních středisek/poboček/prodejních míst STIELBEL ELTRON  spol. s. r. o..

Údaje získané z registrace newsletteru budou využity k zasílání individuálních a na základě Vašich zájmů optimalizovaných emailů s newslettery. Další osobní údaje, jako je datum narození, shromažďujeme a používáme k rozeslání narozeninových přání. Přihlášení odběru newsletteru probíhá dvojitým potvrzením, způsobem Double-Opt-In. Váš souhlas se zasíláním newsletteru bude vyžádán prostřednictvím registračního formuláře, na základě kterého bude na Vaši emailovou adresu odeslán potvrzující email s aktivačním odkazem.  Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit kliknutím na link k odhlášení, který naleznete v newsletteru.

V případě nabídky servisu tepelného čerpadla jsou získaná data využívána výlučně k vyhotovení nabídky a kontaktování odborného specialisty/technika. Vámi online zpřístupněná data, ne ta automaticky získaná, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně dat nebo na našich internetových stránkách. Sběr, zpracování nebo distribuce pro jiný účel probíhá mezi společnostmi Stiebel Eltron  spol. s. r. o a distribučními středisky/pobočkami/prodejními místy STIELBEL ELTRON  spol. s. r. o.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Po uplynutí předepsané lhůty pro uschování budou údaje smazány. 


Využití Google Analytics
Tato stránka využívá služby Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies, textové soubory, které budou uloženy v paměti vašeho počítače a které umožňují analýzu Vaší návštěvy internetových stránek. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. V případě aktivizace anonymizace IP na této webové stránce bude však Vaše IP adresa Googlem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na servery Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek využije Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využití internetové stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek ve vztahu k jejich provozovateli. Vaším prohlížečem sdělená IP adresa nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies lze zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce této internetové stránky. Sběr dat týkajících se Vašeho využití internetové stránky prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy) Googlem stejně jako jejich zpracování můžete zamezit stažením a instalací pluginu do prohlížeče. Příslušný plugin je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Na našich stránkách je kód Google Analytics doplněn o „gat._anonymizeIP();“, který slouží k zajištění anonymizované evidence IP adresy (tzn. IP-masking). Pomocí služby Google Analytics vyhodnocujeme statistická data z DoubleClick-Cookie a reklamního systému Adwords. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete si toto nastavení vypnout na http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de. Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete na stránce http://www.google.de/intl/cs/policies/privacy/

Google Re-Marketing


Tyto internetové stránky využívají službu Google remarketing.  Google remarketing je reklamní služba společnosti Google Inc. („Google“, Mountain View, USA), která nám, na základě dat z Vaší předešlé návštěvy naší internetové stránky, umožňuje Vám nabídnout cílenou inzerci. Tato propagace se zobrazí pouze na reklamních stránkách Google, buď v prostředí Google AdWords nebo v síti Google.

Se službou Google remarketing můžete nesouhlasit nebo si upravit svá nastavení Google. Remarketingu můžete zabránit i vypnutím souborů cookie v nastavení Vašeho prohlížeče.


Správce ochrany dat
STIEBEL ELTRON splnila zákonné požadavky a jmenovala správce ochrany dat. Pokud i nadále máte nezodpovězené dotazy nebo byste rádi získali o Vás uložené informace, obraťte se písemně na našeho správce ochrany dat. V případě, že by nějaké údaje byly v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požádat o požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů.
 
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Poslat e-mail