Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naši společnost a důvěry, kterou v nás vkládáte. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše postupy ochrany osobních údajů jsou v souladu s právním předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Využíváme nejvyšších technických, organizačních a bezpečnostních standardů, které chrání Vaše data před neoprávněným přístupem. Stránky společnosti STIEBEL ELTRON, spol. s r.o. mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost STIEBEL ELTRON spol. s r.o., IČO: 44267291, se sídlem Dopraváků 749/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8  (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou adresa: Dopraváků 749/3, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8email: gdpr@stiebel-eltron.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a osobní údaje, které zpracovává v rámci plnění smluvních povinností, které jste mu poskytl/a nebo které získal od svých obchodní partnerů a prodejců za účelem uzavření smlouvy.
 3. Statistiky webových stránek a informace z cookies

 

III. Shromažďování údajů o zařízení na našich webových stránkách pomocí souborů cookie („Prohlášení o používání souborů cookie“)

Při vaší návštěvě webových stránek STIEBEL ELTRON používáme soubory cookie ke shromažďování údajů ve vašem prohlížeči, abychom zaznamenali určité informace o aktuální relaci vašeho prohlížeče. Soubory cookie navíc našim webovým stránkám umožňují ukládat na určitou dobu vaši činnost a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné preference zobrazení), abyste je při příští návštěvě nebo při přecházení z jedné stránky na druhou nemuseli stále znovu zadávat. Soubory cookie používáme k různým účelům. Proto pro používání souborů cookie také platí různé právní základy. V následujícím textu se dozvíte, které soubory cookie k jakému účelu používáme.

Zpracování „Nutné“ – Funkčnost webových stránek a řízení provozu

„Nutné soubory cookie“ používáme, abychom mohli provozovat naše webové stránky. Při tom je za účelem správy a identifikace pro vás jakožto návštěvníka našich webových stránek uloženo také osobní identifikační číslo. Tímto způsobem vám můžeme nabízet trvale dobré služby. Proto ukládáme údaje, jako jsou produkty, které jste vložili do vašeho nákupního košíku, nebo vámi nastavené jazykové preference. Tyto soubory cookie jsou uloženy po dobu vaší relace prohlížeče. Bez těchto souborů cookie se vám naše webové stránky nezobrazí v plném rozsahu.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem.

Zpracování „Statistika“ – Zlepšení a výkon webových stránek

„Statistické soubory cookie“ používáme, abychom průběžně zlepšovali výkon našich webových stránek. To zahrnuje údaje, které jsme od vás shromáždili k následujícím účelům:

 • Analýza webu – Na základě vašeho navigačního chování analyzujeme data za účelem zlepšení funkčnosti a designu našich webových stránek.
 • Účinnost reklam – Podle cesty, kterou jste se na naše webové stránky dostali, měříme účinnost naší reklamy prostřednictvím analýzy míry proklikávání našimi reklamami. Tímto způsobem optimalizujeme účinnost reklam, které umisťujeme na externí webové stránky.
 • Data pro partnery – Jsme povinni předávat určitá data našim webovým partnerům nebo poskytovatelům služeb, pokud jste na naše webové stránky přešli z jejich webových stránek a koupili jste si od nás produkty. To musíme činit, neboť těmto partnerům/poskytovatelům jako protislužbu za jejich služby musíme zaplatit poplatek. Za tímto účelem předáváme data o vaší návštěvě, včetně údajů o vámi zakoupených produktech.
 • Správa chyb – Na našich webových stránkách měříme chyby, abychom mohli chyby nebo jiné problémy ihned odstranit.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR – souhlas.

Zpracování „Marketing“ – Přímá reklama na reklamních platformách třetích stran a reklama

„Marketingové soubory cookie“ našich reklamních partnerů používáme, abychom zajistili, že se vám naše reklamní sdělení budou zobrazovat ve správnou dobu na správném místě. V tomto případě se jedná o trvalé, ale časově omezené soubory cookie. Tyto soubory cookie obsahují osobní identifikátory, pomocí nichž lze přiřadit navigační chování jednotlivým uživatelům. Tyto soubory cookie dále používáme k tomu, aby nebyly reklamy jednotlivým uživatelům zobrazovány neomezeně a abychom mohli měřit účinnost našich reklamních kampaní. Identifikátory uložené pomocí souborů cookie poskytují naši partneři. V našich systémech nemůžeme používat tytéž identifikátory. Tyto soubory cookie navíc používáme k zobrazování reklam, které jsou důležité pro vaši lokalitu, např. abychom vás informovali o tom, kde ve vašem okolí je dostupný produkt (např. odborný partner), který si právě prohlížíte.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR – souhlas.


Kategorie osobních údajů

 • Údaje o zařízení
 • Údaje o lokalitě
 • Údaje o chování a o profilu: Tyto údaje jsou shromažďovány sledováním vašeho procházení internetu.
 • Preference (pokud jsou společnosti STIEBEL ELTRON známy)

Doba uložení

Soubory cookie používané ke shromažďování údajů o vašem zařízení a údajů o vašem procházení internetu jsou uloženy po dobu vaší relace ve vašem prohlížeči nebo po tak dlouhou dobu, než nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči odstraníte, avšak ne déle než 180 dnů.

Kategorie příjemců

 • Odpovědná skupina STIEBEL ELTRON
 • Dceřiné společnosti a společnosti sdružené ve skupině STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
 • Poskytovatel podpory pro správu webových stránek
 • Podnikový poradce
 • Poskytovatel datových analytických služeb
 • Reklamní partner
 • Platformy sociálních médií


Nastavení souborů cookie

Soubory cookie používáme, abychom porozuměli vašim preferencím a dokázali je analyzovat a umožnili vám tak optimální používání našich webových stránek. Patří sem soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz stránek a řízení obchodních cílů naší společnosti, a také ty, které se používají pouze k anonymním statistickým účelům. Kliknutím na „Vybrat vše“ nebo „Potvrdit výběr“ dáváte souhlas s používáním našich souborů cookie.

Nutné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k fungování našich webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Používají se zpravidla pouze jako reakce na vaši prováděnou činnost a rovnají se žádosti o službu, jako je například nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozorňoval, ale v tom případě nebudou některé části stránek fungovat. Tyto soubory cookie neukládají informace, které by umožňovaly vaši osobní identifikaci.

Statistika

Společnost STIEBEL ELTRON používá službu Google Analytics, která nám poskytuje informace o vašem používání našich webových stránek. Tyto údaje zahrnují např.: které stránky jste navštívili nebo na které odkazy jste klikli, jak dlouho jste na stránkách setrvali, produkty, které jste si pomocí našeho konfigurátoru sestavili, a jaké zařízení jste použili; tyto údaje používáme k tomu, abychom lépe pochopili, jak lidé naše stránky používají, a abychom zajistili správné fungování stránek.

Marketing

Tyto soubory cookie mohou na naše stránky umisťovat naši reklamní partneři. Tito partneři je mohou používat a sdílet, aby vytvořili profil podle vašich zájmů a ukázali vám relevantní reklamy na jiných stránkách. To je založeno na jednoznačné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, obdržíte méně cílené reklamy.

Piwik PRO

Piwik PRO Analytics Suite používáme jako analytický software pro naše webové stránky/aplikace a jako nástroj pro správu souhlasů. Údaje o návštěvnících webových stránek shromažďujeme na základě souborů cookie. Shromážděné informace mohou zahrnovat IP adresu návštěvníka, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu při prohlížení a další údaje. Podívejte se na rozsah dat shromažďovaných službou Piwik PRO.

Počítáme metriky, jako je míra okamžitého opuštění, zobrazení stránek, relace a podobně, abychom zjistili, jak jsou naše webové stránky/aplikace používány. Na základě historie prohlížení můžeme také vytvářet profily návštěvníků, analyzovat jejich chování, zobrazovat personalizovaný obsah a spouštět online kampaně.

Naše řešení hostujeme na platformě Microsoft Azure v Německu; data jsou uchovávána po dobu 25 měsíců.

Účel zpracování údajů: Analýza a sledování konverzí na základě souhlasu. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Piwik PRO nesdílí údaje o vás s jinými dílčími zpracovateli nebo třetími stranami a nepoužívá je pro své vlastní účely. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Piwik PRO.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • plnění právních povinností
 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a bulletinu) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • plnění smluvních a právních povinností
 • registrace odborných partnerů bez smluvního vztahu na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit
 • zpracování statistik návštěvnosti webových stránek v anonymizované podobě za účelem zkvalitnění nabízených služeb
 • zpracování osobních údajů na základě služeb využívajících remarketing pro nabízení personalizovaných reklam
 • zpracování osobních údajů za účelem zlepšení kvality služeb
 • obrazové a zvukové záznamy z pořádaných akcí pro prezentaci akce dalším klientům a pro doložení pořádání školení.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

V. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu)
 • po dobu stanovenou platnou legislativou
 • po dobu stanovenou vnitřním předpisem
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, pokud není jiný právní důvod pro jejich další zpracování.

 

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání služeb a jejich realizaci na základě smlouvy
 • společnosti skupiny Stiebel Eltron, tj. společnost Stiebel Eltron International GmbH, registrační číslo: HRB 110397 a další společnosti, které jsou se společností Stiebel Eltron International GmbH v majetkovém vztahu.

2. Správce údajů nemá v úmyslu předat další osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

3. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím gdpr@stiebel-eltron.cz

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi informací o zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.stiebel-eltron.cz.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 14.3.2023.