Tepelná čerpadla

 • Proč tepelné čerpadlo od STIEBEL ELTRON?

  Ohřev vody, vytápění a chlazení díky použití energie z obnovitelných zdrojů. Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON se bez problému postarají o váš domácí komfort.

  Ideální řešení pro vytápění, ohřev vody a chlazení

  Co je tepelné čerpadlo? Tepelné čerpadlo (TČ) přeměňuje energii nahromaděnou ve vzduchu, zemi a vodě pro vytápění. Ale nejen to – v letních měsících zajistí tato zařízení navíc i příjemné chlazení ve vaší domácnosti a v kombinaci se zásobníkem teplé vody i ohřev vody. Energie nakumulovaná v těchto třech elementech je pro nás permanentně k dispozici.

  STIEBEL ELTRON nabízí vysoce účinná tepelná čerpadla pro každou domácnost a každou situaci z hlediska dostupného místa – ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, vnitřní nebo venkovní instalaci.

  Vše, co potřebujete vědět o tepelných čerpadlech

  Jak vybrat správné tepelné čerpadlo

  Všechna německá tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON mají jedno společné: starají se o pohodlí a komfort vašeho domova.

  Tepelná čerpadla vzduch-voda se liší podle místa instalace: tepelná čerpadla vzduch-voda pro vnitřní instalaci se instalují uvnitř budovy – venkovní tepelná čerpadla mimo budovu. Venkovní zařízení patří obvykle k levnějším řešením a jsou obzvláště populární u novostaveb. V těsné zástavbě má vnitřní instalace jasnou výhodu díky minimální hlučnosti. Nic dalšího kromě prostoru na instalaci v budově nepotřebují. Neovlivňují ani vzhled budovy.

  Tepelná čerpadla typu země-voda a tepelná čerpadla voda-voda jsou pouze pro vnitřní instalaci. 

  Vyberte si tepelné čerpadlo, které vyhovuje vašemu domovu.

  Které bude pro váš domov to pravé?

  Získejte nabídku na tepelné čerpadlo za 2 minuty

  Vyberte si řešení přizpůsobené vašim potřebám a získejte nezávaznou cenovou nabídku. Průvodce výběrem tepelného čerpadla vás rychle a intuitivně přivede k vašemu novému topnému systému.

  Proč si vybrat tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON?

  Kvalita potvrzená nezávislým testováním

  Náš flex set s tepelným čerpadlem HPA-O 07.1 CS Premium získal v nezávislém testování tepelných čerpadel spotřebitelské organizace dTest prestižní značku kvality.

   

  Oceněné tepelné čerpadlo vzduch-voda HPA-O 07.1 CS Premium uspělo při testování řady parametrů, jako například účinnost vytápění, komfort obsluhy nebo hlučnost a vliv na životní prostředí.


  Více informací získáte na naší stránce o oceněném setu

  Jak funguje tepelné čerpadlo?

  Tepelné čerpadlo dokáže využít energii z okolního prostředí pro teplo pro váš domov.

  Vzduch, země nebo voda obsahují volně dostupné teplo. Tzv. výparník toto teplo odebere a předá chladivu. (Chladivo je vždy chladnější než okolní vzduch, proto tepelné čerpadlo vzduch-voda funguje i v zimě). Chladivo se dále v kompresoru prudce stlačí = prudce navýší svou teplotu. Získané teplo se finálně odebere v kondenzátoru. Tímto teplem doma vytápíte nebo ohříváte vodu

  V závislosti na zdroji energie lze získat pro vytápění a ohřev vody až čtyři jednotky tepelné energie na jednotku elektrické energie.

  Odkud získává tepelné čerpadlo energii zdarma?

  Jak získat dotaci na tepelné čerpadlo?

  Návratnost investice do tepelného čerpadla lze je snížit využitím státních nebo regionálních dotačních programů.

  KOTLÍKOVÉ DOTACE 

  Kdo může žádat

  Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. 

  Na co a v jaké výši můžete získat podporu 

  Dotace je určena na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním podáváním, který je v emisní třídě 1. a 2. Od září 2024 bude platit zákaz vytápění těmito starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. 

  • Výše dotace při pořízení nového zdroje je 180 000 Kč.
  • Žádosti je možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství.

  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - podmínky od února 2024

  Kdo může žádat

  Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy RD nebo BD, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

  Na co a jak vysokou podporu můžete získat

  Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

  Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

  Výše podpory podle typu zdroje

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění – 120 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev vody – 45 000 Kč
  • Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla s FV systémem – 60 000 Kč
  • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

  Kde žádat

  Žádosti je možné podávat online přes web www.novazelenausporam.cz

  Více informací naleznete na www.sfzp.cz a na www.novazelenausporam.cz

  Často kladené otázky o tepelných čerpadlech

  Jaká je pořizovací cena tepelného čerpadla?

  Náklady na pořízení tepelného čerpadla se odvíjejí od mnoha faktorů. Mezi hlavní patří tepelná ztráta budovy (potřebné množství tepla) a způsob využití tepelného čerpadla (vytápění, chlazení, příprava teplé vody, bazén). Velký vliv má též, zda jde o instalaci pro novostavbu nebo rekonstrukci (hydraulické a elektrické zapojení a nezbytná stavební příprava).

  Z důvodů nižší ceny, rychlejší instalace bez složitých povolení a příznivým středoevropským klimatickým podmínkám pro jejich provoz jsou nejvíce rozšířena tepelná čerpadla systému vzduch-voda, tzn. zařízení využívající jako zdroj energie venkovní vzduch a předávajících získané teplo do teplovodního vytápění. Pořizovací náklady při využití pro rodinné domy se pohybují od 200 000 do 400 000 Kč.

  Druhým nejčastějším provedením jsou tepelná čerpadla systému země-voda, tzn. zařízení využívající jako zdroj energie půdní plošné kolektory nebo zemní vrty a předávajících získané teplo do teplovodního vytápění. Pořizovací náklady při využití pro rodinné domy se pohybují mezi 360 000 až 450 000 Kč.

  Vyplatí se vytápění tepelným čerpadlem?

  Tepelné čerpadlo s pomocí energie z přírody vyprodukuje několikanásobně více tepla, než kolik elektrické energie spotřebuje pro svůj pohon. Prakticky to znamená, že si pro svůj provoz bere energii ze 2/3 z okolních zdrojů (vzduch, země, voda) a z 1/3 potřebuje elektřinu pro el. napájení kompresoru. Díky tomu jsou provozní náklady výrazně nižší, a to po celou dobu životnosti čerpadla.

  Samozřejmě, že čím jsou vyšší tepelné ztráty domu, tím jsou roční úspory při používání tepelných čerpadel vyšší. U nízkoenergetických až pasivních budov je sice uspořená částka menší, ale zase pořizovací náklady na malé tepelné čerpadlo jsou výrazně nižší.
  Vzhledem k rostoucím cenám energií zároveň platí, že čím dražší energii ušetříme, tím vyšší budou dosažené úspory.

  Jaký je rozdíl mezi vnitřní a vnější instalací?

  Firma Stiebel Eltron nabízí tepelná čerpadla v monoblokovém provedení. To znamená, že chladící okruh je uzavřený a z výroby připravený k provozu. V systému vzduch-voda je možno zvolit tepelné čerpadlo v kompaktním venkovním provedení s instalací vně objektu nebo ve vnitřním provedení, které nasává a vyfukuje venkovní vzduch pomocí vzduchových hadic stěnovými průchodkami.
  Tepelná čerpadla systému země-voda jsou určena pro vnitřní instalaci.

  Jaká je hlučnost tepelných čerpadel?

  Základní akustickou charakteristickou veličinou přístroje je akustický výkon. Není závislý na určité vzdálenosti ani na charakteristice orientace zdroje nebo na měřeném okolí. Hladina akustického výkonu tedy nezávisí na okolních vlivech a na vzdálenosti měření a je ovlivňována výhradně provozním stavem zdroje zvuku. Proto je akustický výkon ideální k přesnějšímu vzájemnému porovnání tepelných čerpadel.

  Nejjednodušší možností rozhodnutí o použití venku instalovaného tepelného čerpadla v souladu s místními podmínkami je vlastní výpočet hladiny akustického tlaku v požadované vzdálenosti.

  K tomu nám orientačně poslouží informace o hladině akustického tlaku v různých vzdálenostech, které jsou často uváděny v technických listech.

  V případě venkovní instalace tepelných čerpadel vzduch/voda nevznikají obecně ve vedení vzduchu žádné potíže. Přesto je však nezbytné zabránit tomu, aby docházelo k vyfukování studeného vzduchu přímo k sousedům (terasa, balkón apod.). Je nezbytné zabránit ofukování stěn domů nebo garáží. Zvláštní pozornost si přitom zaslouží znovu zvukové emise. Zde musí být nejdříve vzato v úvahu šíření zvuku, a to jak směrem k sousedům, tak i do vlastního domu. Tepelné čerpadlo neinstalujte vedle ložnic nebo obytných místností. Potrubní průchodky stěnami a stropy musejí být provedeny s izolací proti zvuku přenášenému materiálem. Chyby při stavební integraci mohou ale přesto za nevýhodných podmínek způsobovat nežádoucí zvýšení hladiny hlučnosti. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron se vyznačují mimořádně tichým provozem. Na základě více než 30-ti letých zkušeností se snažíme minimalizovat vznik možností hluku již ve vývojovém procesu. K tomu se provádějí již v průběhu vývoje ve velmi časném stadiu konstrukce měření hluku ve vlastní vysoce moderní hlukové laboratoři. Kvalita měření vedla k akreditování laboratoře certifikovanou německou zkušebnou VDE. 

  Legislativně hlukové podmínky stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ten definuje „Chráněný venkovní prostor staveb“ jako prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště (denní limit 50 dB (A) a noční limit 40 dB (A)) a „Chráněný vnitřní prostor staveb“ jako pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách (denní limit 40 dB (A) a noční limit 30 dB (A)). 

  Jaký je rozdíl mezi čerpadly vzduch-voda a země-voda?

  Tepelné čerpadlo se skládá ze tří hlavních částí, a to z výparníku, kondenzátoru a kompresoru. Výparník odebírá teplo zdroji tepla (vzduchu, vodě, zemi…) a kondenzátor dodává teplo do objektu nejčastěji ve formě vody, ale i ve formě teplého vzduchu. Transport energie zajišťuje kompresor. Čím je teplota zdroje tepla a teplota kondenzátoru méně rozdílná, tím se kompresor tepelného čerpadla méně zatěžuje a tepelné čerpadlo pracuje efektivněji. Tepelná čerpadla se podle zdroje obnovitelné energie dělí do několika skupin, nejčastěji se však používají tepelná čerpadla systému vzduch-voda a země-voda.

   

  Tepelná čerpadla systému vzduch-voda

  Tepelná čerpadla systému vzduch-voda dokážou průměrně vyprodukovat až 3x více tepelné energie při stejné spotřebě elektrické energie než například elektrokotel. Jejich zdrojem tepla je vzduch. Vzduchové tepelné čerpadlo dokáže standardně využívat venkovní vzduch o teplotě do -20 °C a principem tepelného čerpadla připravit topnou vodu o teplotě +60 °C. Tato topná voda potom přechází do topného systému (do radiátorů) nebo do výměníků pro ohřev užitkové vody. Hlavní výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost a jeho možná případná přetížitelnost. Okolního vzduchu je vždy dostatek. Tepelné čerpadlo, které je určeno pro topení v rodinném domě, může být využíváno pro ohřev vody i ohřev bazénu. Případně lze toto tepelné čerpadlo v reverzním chodu použít i pro chlazení. 

   

  Tepelná čerpadla systému země-voda

  Tepelná čerpadla systému země-voda pracující se zdrojem primární energie ze země, jsou také velmi oblíbeným zdrojem tepla pro rodinné domy. Jejich instalace je však kvůli nutnosti instalovat v jejich okolí vrt nebo plošný kolektor výrazně složitější. 

  Při správném dimenzování tepelná čerpadla systému země/voda vyrobí řádově 5x více tepla než například elektrokotel při stejné spotřebě elektrické energie. Další nespornou výhodou tohoto systému je jeho možná kombinace s chlazením a jeho vždy výrazně nižší hlučnost oproti tepelným čerpadlům systému vzduch/voda. U zemních tepelných čerpadel se při chlazení využívá chlad ze zemních vrtů, který může být velmi často skrze další oddělovací výměník přímo využíván ke chlazení objektu bez nutnosti chodu kompresoru. Chladicí výkon potom není přímo závislý na velikosti tepelného čerpadla, ale na velikosti vrtů. Díky tomu je do objektu distribuován chlad jen za cenu přečerpávání pomocí oběhových čerpadel. Tím je tento chlad získaný ze zemního tepelného čerpadla zhruba 20x levnější než chlad získaný z obvyklé elektrické klimatizace. Při chlazení navíc dochází k aktivní regeneraci vrtů, a tím i k optimálnímu provozu v následujícím zimním období. 

  Je možné využít tepelné čerpadlo pro byt?

  Instalace našich tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda do jednotlivých bytů (v domech s více bytovými jednotkami) není moc reálná a z hlediska vyšší vstupní investice ve spojení s menšími velikostmi bytů nedává moc smysl. Typicky řešíme spíše vytápění celých bytových domů, a to kaskádou tepelných čepadel.

  Pro vytápění bytů tepelným čerpadlem je nejvhodnější tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Takové však ve své nabídce pro trh ČR nemáme.

  Články o tepelných čerpadlech na blogu