Impressum

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Adresa: STIEBEL ELTRON spol. s r. o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Telefon:  251 116 111
Telefax:   235 512 122
E-mail: info(at)stiebel-eltron.cz

Údaje o zápise

STIEBEL ELTRON spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; oddíl C; vložka 5663

IČ: 44267291
DIČ: CZ44267291 

Jednatel

Mgr. Peter Slavkovský

 

Redakce

Dana Stloukalová
E-Mail: dana.stloukalova(at)stiebel-eltron.cz

Právní upozornění / záruka

Přestože informace uvedené v tomto dokumentu byly sestaveny s náležitou péčí, jejich bezchybnost není možné garantovat. Prohlášení o vybavení a funkcích nejsou závazné. Některé funkce mohly vzhledem k neustálému vývoji mezitím změnit, nebo mohly být dokonce odstraněny.


Na aktuálně platné funkce se zeptejte našeho zaměstnance technické podpory. Obrazové informace uvedené v tomto dokumentu představují pouze příklady možného použití. Obrázky obsahují také části instalace, příslušenství a volitelné doplňky, které nejsou součástí standardní dodávky.

 

Informace o ručení

Neodpovídáme za žádné škody vyplývající z informací uvedených na této webové stránce.

Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah propojených stránek nese výlučnou odpovědnost jejich provozovatel.

Autorská práva

Chtěli bychom upozornit na to, že obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Všechny texty, obrázky a zvukové soubory podléhají autorským právům a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí se kopírovat, měnit ani používat na jiných webových stránkách k obchodování nebo distribuci. To neplatí, pokud explicitně poskytujeme obrázky nebo grafiku pro další použití.