Dotace

Znečištění ovzduší představuje podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jeden z nejrizikovějších vlivů na naše zdraví. Zatěžuje nás i finančně. Uvědomuje si to i Ministerstvo životního prostředí ČR, které dalo zelenou výhodným dotacím. Ty ochrání nejen přírodu, ale i vaši peněženku. Svým rozhodnutím ušetříte nejen životní prostředí, ale i vlastní úspory. Díky dotacím můžete ušetřit desítky tisíc korun. Vybrat si můžete ze dvou možností:

Program Nová Zelená úsporám 2022

Kdo může žádat

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy RD nebo BD, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co a jak vysokou podporu můžete získat

Výměna zdrojů tepla (Podoblast podpory C.1)

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem (min. energetická třída A++).

Výše podpory podle typu zdroje 

 • 100 000 Kč na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody v rodinném domě
 • 80 000 Kč na tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody v rodinném domě 
 • 140 000 Kč  na tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 

Příprava teplé vody tepelným čerpadlem (podoblast podpory C.2) 

 • 45 000 Kč na a pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickými systémy (Podoblast podpory C.3)

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD. Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky: 

 • tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody a musí umožňovat řízení výkonu
 •  v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem

Větrání (Podoblast podpory C.4)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy, maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.

 • 100 000 Kč na centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla na dům (VZT-C)
 • 75 000 Kč na decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla na dům (VZT-D)

Žádost o dotaci je třeba podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz

Program kotlíkové dotace 2021-2022

Kdo může žádat:

 • domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun na jednoho člena domácnosti 
 • domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním nebo invalidním důchodem 3. stupně, automaticky
 • žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy RD nebo BD, bytové jednotky nebo   trvale obývaného rekreačního objektu

Na co a v jaké výši můžete získat podporu 

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

 • 180 000 Kč na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+)

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.

Připravili jsme proto pro vás několik exkluzivních nabídek, které můžete pro získání dotace využít. Naše tepelná čerpadla jsme zaregistrovali na Státním fondu životního prostředí, abyste mohli dotace využít. Získáte tak kvalitní produkt za výhodnou cenu.

 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného systému. Jednoduše zadejte požadavky na plánované tepelné čerpadlo a my Vám připravíme nezávazný návrh nabídky od kvalifikovaného specialisty.

 

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU