Získejte státní dotaci na instalaci tepelného čerpadla

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám: tepelná čerpadla 

Kdo může žádat:

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy RD nebo BD, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co a jak vysokou podporu můžete získat:

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Výše podpory podle typu zdroje 

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění  80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Nová zelená úsporám: větrací systémy s rekuperací  

Kdo může žádat:

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení. Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Žádost o dotaci je třeba podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Dotace Oprav dům po babičce

Oprav dům po babičče: tepelná čerpadla 

Kdo může žádat:

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení, žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby, žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu.

Na co a v jaké výši můžete získat podporu:

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. 

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Oprav dům po babičče: větrací systémy s rekuperací  

Kdo může žádat:

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení, žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby, žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu.

Na co a v jaké výši můžete získat podporu:

 • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Kotlíkové dotace

Kdo může žádat:

Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. 

Na co a v jaké výši můžete získat podporu:

Dotace je určena na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním podáváním, který je v emisní třídě 1. a 2. Od září 2024 bude platit zákaz vytápění těmito starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Výše dotace při pořízení nového zdroje:

 • 180 000 Kč na tepelná čerpadla

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství.

Více o dotačním programu.

Jaké výhody vám přinese tepelné čerpadlo?

Výběr zdroje tepla je jednou z nejdůležitějších otázek při stavbě nebo rekonstrukci domu. Je třeba vzít v úvahu nejen investiční náklady, ale také budoucí provozní náklady.

Takové zařízení by vám kromě funkčnosti mělo přinášet také požadovaný komfort.

Ideálním řešením je tepelné čerpadlo, které získává teplo z obnovitelných zdrojů energie. Využívá energii okolního prostředí ve dne i v noci, stejně jako v létě i v zimě.

Ve srovnání s kotli na tuhá paliva (včetně kotlů na biomasu) nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON?

Tepelná čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON jsou osvědčenou technologií s více než 45 letou historií vývoje, výroby a provozu. Jejich roční účinnost, tzv. topný faktor, se v současné době pohybuje mezi 4-5.

Znamená to, že více než 75 % tepla získáváte zdarma z venkovního vzduchu a maximálně 25 % tepla pro svůj dům nakupujete ve formě elektřiny.

Všechny naše nejprodávanější modely tepelných čerpadel najdete na seznamu spotřebičů, na které lze získat dotace. Ušetříte až sto tisíc korun a získáte moderní a komfortní řešení, které myslí na přírodu.

Získejte nabídku na tepelné čerpadlo za 2 minuty

Vyberte si řešení přizpůsobené vašim potřebám a získejte nezávaznou cenovou nabídku. Průvodce výběrem tepelného čerpadla vás rychle a intuitivně přivede k vašemu novému topnému systému.