Dotace na tepelné čerpadlo 2024

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je jeden z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na dotace na tepelné čerpadlo či řízené větrání. Hlavním cílem programu je zvýšení energetické náročnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů. 

Nová zelená úsporám je vhodná dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo, lze ji využít i na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo, či na pořízení systémů řízeného větrání s rekuperací.

Podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo 2024

Kdo může žádat: 

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy RD nebo BD, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

 

Na co a jak vysokou podporu můžete získat:

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Je vhodná i jako dotace pro přechod z plynu na tepelné čerpadlo – v takovém případě lze vyměnit kotel starší 20 let. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

 

Výše dotace na tepelné čerpadlo

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění – 120 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro ohřev vody – 45 000 Kč
  • Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla s FV systémem – 60 000 Kč

Využijte této příležitosti. Čas věnovaný vyřízení dotace na tepelné čerpadlo za to stojí. Pořiďte si zdroj vytápění a ohřevu vody, který je jednak ekologický, ale především úsporný. Ušetříte desítky, ne-li stovky tisíc a snížíte své náklady na energie.

Nová zelená úsporám: větrací systémy s rekuperací

Kdo může žádat:

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení. Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

 

Výše podpory rekuperace 2024

  • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo nebo rekuperaci je třeba podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

Dotace Oprav dům po babičce

Dotační program Oprav dům po babičce je, jak název napovídá, pro vlastníky starších domů. Může jim pomoci pokrýt až 50 % nákladů na renovaci nemovitosti, při které sníží energetickou náročnost domu. Podmínkou čerpání dotace je kompletní zateplení nemovitosti včetně oken.

K žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné žádat o podporu v dalších úsporných zařízení, kam spadá i pořízení tepelného čerpadla nebo systému řízeného větrání s rekuperací.

Dotace na tepelné čerpadlo 2024 – podmínky dotačního programu Oprav dům po babičce

Kdo může žádat:

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení, žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby, žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu.

 

Na co a v jaké výši můžete získat podporu:

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. 

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

 

Výše podpory podle typu zdroje 

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč

Oprav dům po babičce je součástí programu Nová zelená úsporám. Detailní podmínky najdete na stránkách dotačního programu.

Oprav dům po babičce: větrací systémy s rekuperací

Kdo může žádat:

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení, žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby, žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu.

 

Na co a v jaké výši můžete získat podporu:

  • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Kotlíkové dotace

Cílem programu Kotlíkové dotace je snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů za nové, ekologičtější a úspornější kotle. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno v pěti výzvách 14 miliard korun. 

Kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo mohou pokrýt až 95 % způsobilých výdajů, a to až 180 tisíc korun podle typu nového zdroje. Peníze můžete získat předem, vyplácí je krajské úřady. 

Kotlíkové dotace výměna kotle za tepelné čerpadlo

Kdo může žádat:

Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. Je to tedy nejlepší dotace na tepelné čerpadlo pro důchodce.

 

Na co a v jaké výši můžete získat podporu:

Dotace je určena na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním podáváním, který je v emisní třídě 1. a 2. Od září 2024 bude platit zákaz vytápění těmito starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Výše dotace při pořízení nového zdroje:

  • 180 000 Kč na tepelná čerpadla

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství. Více o dotačním programu Kotlíkové dotace.

Jaké benefity vám přinese tepelné čerpadlo?

Výběr zdroje tepla je jednou z nejdůležitějších otázek při stavbě nebo rekonstrukci domu. V úvahu je třeba brát nejen investiční, ale i provozní náklady v budoucnosti.

Takové zařízení by vám také mělo kromě funkčnosti přinést i požadovaný komfort.

Ideálním řešením je tepelné čerpadlo, které teplo získává z obnovitelných zdrojů energie. Energii okolního prostředí využívá ve dne i v noci, stejně tak v létě i v zimě.

Ve srovnání s kotli na tuhá paliva (včetně těch na biomasu) nevyžaduje téměř žádnou obsluhu.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON?

Tepelná čerpadla vzduch-voda od STIEBEL ELTRON jsou osvědčenou technologií s více než 45 letou historií vývoje, výroby a provozu. Jejich roční účinnost, tzv. topný faktor, se aktuálně pohybuje mezi 4–5.

Znamená to, že více než 75 % tepla získáte zdarma z venkovního vzduchu a maximálně 25 % tepla pro dům nakoupíte ve formě elektřiny.

Všechny naše nejprodávanější modely tepelných čerpadel naleznete v seznamu oprávněných zařízení, na které lze získat dotace z programu Nová zelená úsporám. Ušetříte až sto tisíc korun a získáte moderní a komfortní řešení, které myslí na přírodu.

Proč byste měli zvážit instalaci tepelného čerpadla?

  • Můžete získat dotaci až 140 000 Kč z programu Nová zelená úsporám a až 180 000 z programu Kotlíkové dotace
  • Získáte levný způsob vytápění
>Chcete vědět víc? Kontaktujte nás přes kontaktní formulář.

K získání dotace stačí tyto 3 kroky

Krok 1: Poraďte se s odborníkem

Kontaktujte svého obchodního zástupce podle místa instalace (tepelného čerpadla nebo rekuperace), nebo využijte náš kontaktní formulář na konci stránky.

Naši odborníci vám poradí, jaké řešení je pro vás ideální a jaká bude výše dotace. V tomto kroku od nás obdržíte kontakt na spolehlivého dodavatele, který vám nezávazně vypracuje nabídku na míru.

Na vaše přání vám pak vybrané řešení dodá a odborně nainstaluje.

Krok 2: Zaregistrujte se do systému registrace žádostí

Jakmile máte vybraného dodavatele a konkrétní řešení s cenovou nabídkou, zaregistrujte se do systému registrace žádostí.

Žádosti mohou vyplňovat majitelé domů a bytů z celé ČR.

O příspěvky mohou žádat i majitelé objektů, které nejsou na listu vlastnictví zapsány jako rodinné domy, například rekreační chaty nebo zahradní domky, ale které jsou zároveň využívány k rodinnému bydlení a kde má žadatel trvalý pobyt.

(Pzn. Tento krok platí jen pro dotační program Nová zelená úsporám. Zájemci o Kotlíkové dotace musí podávat žádosti na krajských úřadech.)

 

Jak se do systému zaregistruji?

Připravte si všechny údaje o nemovitosti, kde chcete tepelné čerpadlo instalovat, včetně údajů z katastru nemovitostí. V žádosti musíte uvést:

  • katastrální území,
  • evidenční číslo nemovitosti uvedené na listu vlastnictví a
  • číslo listu vlastnictví.

Po vyplnění formuláře vám bude na váš e-mail zaslána zpráva, kterou musíte potvrdit.

Upozorňujeme, že proces podání žádosti je dokončen pouze kliknutím na přiložený odkaz v e-mailu!

Po vyplnění žádosti vám budou sděleny přístupové údaje do informačního systému, prostřednictvím kterého lze žádost zkontrolovat, upravit a také získat kód pro aktivaci vydání poukázky.

Následující čas můžete využít k ověření, zda je zařízení u dodavatele k dispozici.

Krok 3: Poskytnutí aktivačního kódu vybranému dodavateli

Poskytněte vybranému dodavateli vybavení aktivační kód, který naleznete na formuláři.

Dodavatel žádost posoudí a v případě, že je schopen instalovat zařízení do 90 dnů, aktivuje vydání poukazu.


Spojte se s námi pomocí kontaktního formuláře

Příloha