Dotace

Znečištění ovzduší představuje podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jeden z nejrizikovějších vlivů na naše zdraví. Zatěžuje nás i finančně. Uvědomuje si to i Ministerstvo životního prostředí ČR, které dalo zelenou výhodným dotacím. Ty ochrání nejen přírodu, ale i vaši peněženku. Svým rozhodnutím ušetříte nejen životní prostředí, ale i vlastní úspory. Díky dotacím můžete ušetřit desítky tisíc korun. Vybrat si můžete ze dvou možností:

Program Nová Zelená úsporám - podmínky od září 2023

Tepelná čerpadla 

Kdo může žádat

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy RD nebo BD, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co a jak vysokou podporu můžete získat

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

  • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
  • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Výše podpory podle typu zdroje 

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění  80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění – 120 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
  • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
Řízené větrání s rekuperací

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení. Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

  • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 K

Žádost o dotaci je třeba podat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz

Program kotlíkové dotace

Kdo může žádat:

Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. 

Na co a v jaké výši můžete získat podporu 

Dotace je určena na výměnu kotle na tuhá paliva s ručním podáváním, který je v emisní třídě 1. a 2. Od září 2024 bude platit zákaz vytápění těmito starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Výše dotace při pořízení nového zdroje:

  • 180 000 Kč na tepelná čerpadla

Žádosti bude možné podávat na krajském úřadu, kde lze využít odborné poradenství.

 

Připravili jsme proto pro vás několik exkluzivních nabídek, které můžete pro získání dotace využít. Naše tepelná čerpadla jsme zaregistrovali na Státním fondu životního prostředí, abyste mohli dotace využít. Získáte tak kvalitní produkt za výhodnou cenu.

 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného systému. Jednoduše zadejte požadavky na plánované tepelné čerpadlo a my Vám připravíme nezávazný návrh nabídky od kvalifikovaného specialisty.

 

VYŽÁDAT CENOVOU NABÍDKU