Osoušeče rukou

 • Osoušeče rukou snižují vzdušné bakterie

  Jménem pracovní skupiny výrobců osoušečů rukou sdruženým v ZVEI se zkoumaly často kladené otázky:

  Jsou bakterie díky osoušečům rukou ve vzduchu rozmnoženy nebo redukovány?

  Výsledek: Celkový počet zárodků ve vyfukovaném vzduchu je asi o 90 procent nižší než v nasávaném. To znamená, že osoušeče rukou snižují vzdušné bakterie! Důvod: osoušeče rukou berou vzduch na sušení ze svého okolí. Pokud je okolní vzduch kontaminovaný bakteriemi, mohou se dostat na čisté ruce. Ovšem vzduch v osoušeči ohříván natolik, že bakterie zahubí.

   

  Byla provedena řada měření. V každém případě byly počty bakterií ve vyfukovaném vzduchu nižší než počet bakterií v nasávaném vzduchu. Statistická analýza na úrovni 95% ukázala, že rozdíly jsou významné, to znamená, že osoušeče rukou snižují počet mikroorganismů ve vzduchu. Další série měření ukázala, že ve vzduchovém kanálu nedochází k rozšíření bakterií.

  Výhody osoušečů rukou na první pohled

  • Pohádka o "bakteriálním odstředivce" se po předloženém průzkumu konečně stala zastaralou. Opak je pravdou: osoušeče rukou snižují bakterie ve vzduchu!
  • Pokud jde o hygienu a ekologii, jsou horkovzdušné osoušeče rukou, dávkovače s ručníky z recyklovaného papíru a dávkovače s látkovými ručníky ekvivalentní - jak uvedla Federální agentura pro životní prostředí (UBA) a Spolkový zdravotní úřad (BGA).
  • Z hlediska efektivnosti nákladů jsou osoušeče rukou  č. 1 na základě studie ipi-institutu v roce 2000.
  • Například na výstavách jsou osoušeče rukou tím nejlepším systémem: Jsou úsporné a ekologické.