Informování dotčené osoby (čl. 13 GDPR)

IS Služby zákazníkům - marketingové aktivity - prodej tepelných čerpadel

Provozovatel: STIEBEL ELTRON spol. s r.o., IČO: 44 26 72 91, se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 (dále  jen „provozovatel ), který má určené zodpovědné osoby (kontaktní mail: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.cz ),  zpracuje osobní údaje dotčených osob (t.j. fyzických ossb ) v agendě pod názvem „IS Služby zákazníkům“, a to při zpracovatelské činnosti, jejíž účel je uvedený níže:

Účel zpracování

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobných údajů

Marketingové aktivity- prodej tepelných čerpadil

souhlas

Fyzická osoba:

- koncoví zákazníci

- kontaktní osoby zákazníků

- zaměstnanci garantů nebo samotní garanti(živnostníci)

Bežné osobníúdaje

 

Příjemci osobních údajů, které provozovatel zpracovává, jsou jednak třetí strany, které mají na ně nárok na základě platných právních předpisů (zejména soudy, instituce), jakož i ostatní příjemci: samotné dotčené osoby, oprávněné osoby, zprostředkovatel, pokud působí.

Oprávněné osoby provozovatele (osoby v pracovním poměru, členové orgánů společnosti), jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech včetně povinnosti mlčenlivosti.

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo EU a EHS), resp. mezinárodní organizace.

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo namítat zpracovávání svých osobních údajů, právo odvolat svůj souhlas (v listinné podobě na adrese sídla společnosti: Dopraváků 749, 184 00 Praha 8na mailovou adresu: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.cz). Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IS Služby zákazníkům - zákazníci bez servisních smluv

Provozovatel: STIEBEL ELTRON spol. s r.o., IČO: 44 26 72 91, se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 (dále  jen „provozovatel ), který má určené zodpovědné osoby (kontaktní mail: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.cz ),  zpracuje osobní údaje dotčených osob (t.j. fyzických ossb ) v agendě pod názvem „IS Služby zákazníkům“, a to při zpracovatelské činnosti, jejíž účel je uvedený níže:

Účel zpracování

Právní základ zpracovatelské činnosti
(nepovinné)

Kategorie dotčených osob

Kategorie osobních údajů

Zákazníci bez servisních smluv

souhlas

Fyzická osoba:

- koncoví  zákazníci

Běžné osobní údaje

 

Příjemci osobních údajů, které provozovatel zpracovává, jsou jednak třetí strany, které mají na ně nárok na základě platných právních předpisů (zejména soudy, instituce), jakož i ostatní příjemci: samotné dotčené osoby, oprávněné osoby, zprostředkovatel, pokud působí.

Oprávněné osoby provozovatele (osoby v pracovním poměru, členové orgánů společnosti), jsou řádně pověřené zpracováním osobních údajů a poučeny o povinnostech včetně povinnosti mlčenlivosti.

Provozovatel neprovádí s osobními údaji dotčených osob přeshraniční přenos do třetí země (mimo EU a EHS), resp. mezinárodní organizace.

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na vymazání svých osobních údajů, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo namítat zpracovávání svých osobních údajů, právo odvolat svůj souhlas (v listinné podobě na adrese sídla společnosti: Dopraváků 749, 184 00 Praha 8 a na mailovou adresu: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.cz). Zároveň má dotyčná osoba právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů.