Plavecký bazén Klíše

Projekt

Změna systému vytápění plaveckého bazénu. Původním řešením byla výměníková stanice připojená k tepelné síti města – zdroj Teplárna Trmice. Voda pro bazén byla odebírána z geotermálního vrtu o teplotě 32°C, voda je v kvalitě vody pitné, proto může být s minimální úpravou napouštěna do bazénu. Předtím však musela být ochlazena na 26°C, k čemuž se používala voda pitná z vodovodního řadu. Šedá voda byla pak o teplotě vyšší než 23°C vypouštěna do kanalizace. 

Použitá technologie: tepelné čerpadlo zeně-voda WPF 66

Použitím tepelných čerpadel v režimu voda – voda došlo k zásadní změně koncepce zdroje. Původním řešením byla výměníková stanice připojená k tepelné síti města – zdroj Teplárna Trmice. Voda pro bazén byla odebírána z geotermálního vrtu o teplotě 32°C, voda je v kvalitě vody pitné, proto může být s minimální úpravou napouštěna do bazénu. Předtím však musela být ochlazena na 26°C, k čemuž se používala voda pitná z vodovodního řadu. Šedá voda byla pak o teplotě vyšší než 23°C vypouštěna do kanalizace. Podobné řešení bylo před rekonstrukcí na veřejném bazénu města Děčína.

Prezentované řešení jednak ochlazuje zdrojovou vodu tepelnými čerpadly a dále rekuperuje teplo z vypouštěné šedé vody.

Tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla pro vytápění, VZT, přípravu TV včetně chlazení při hygienické obměně vody v bazénech, a ohřev vody pro vířivky a dětské bazény s vyšší teplotou vody. Jediným primárním zdrojem tepla je voda z geotermálního vrtu, odbíraná v množství max. 54 m3/ hod – viz projekt.

Osazeno je 8 tepelných čerpadel Stiebel Eltron WPF 66 (výkon v bodě B15/W60 je 85,1 kW) a 2 vysokoteplotní tepelná čerpadla WPF 27 HT (výkon v bodě B15/ W75 je 33,9 kW) především pro mimořádné požadavky a sanitaci systému přípravy TV.

 

Celkový instalovaný výkon je 919 kW.

 

Tepelná čerpadla pracují ve 3 nezávislých skupinách, 2x především jak zdroj tepla, 1x především jako rekuperace tepla ze šedé vody.

 

Úspora proti stávajícímu stavu (dálkové teplo a chlazení pitnou vodou) je 6430 GJ za rok a 1350 t CO2/rok.

 

Oceněný projekt

Instalaci vyhodnotila odborná porota v soutěži AVTČ jako  Nejpřínosnější realizovaný projekt s tepelnými čerpadly v České republice v letech 2016-2017.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 28. února u příležitosti odborného veletrhu AQUATHERM 2018.