Zelená transformace v městské čtvrti

Vzor přechodu na obnovitelné zdroje energie

Město Lünen si stanovilo cíl dekarbonizovat všechny nemovitosti, které vlastní, do roku 2045. Významným milníkem je projekt bytové výstavby ve čtvrti Brambauer, který lze považovat za ukázkový příklad zelené transformace v oblasti nemovitostí - od energetické renovace obálky budovy přes soběstačnost díky fotovoltaice až po instalaci tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON.

Bytový komplex Lünen

Objekt:

  • Rok výstavby - 70. léta 20. století 
  • Bytové jednotky - 120 bytových jednotek v devíti bytových domech

Město:

  • Lünen, Německo

Instalované přístroje:

  • Tepelná čerpadla vzduch-voda HPA-O 13 C Premium - kaskáda 3 nebo 5 tepelných čerpadel pro každý bytový dům
  • Provozní režim - monovalentní
  • Podpora pro přípravu teplé vody - ohřívače vody SHZ
  • Fotovoltaický systém

Realizace:

  • Společnost Bauverein am Lünen

Komfort bydlení a energetická efektivita

Budovy kompletně zrekonstruované s ohledem na energetickou účinnost, vytápěné tepelnými čerpadly STIEBEL ELTRON a obklopené krásným parkem - tak lze popsat 50 let starý bytový komplex ve čtvrti Brambauer v německém městě Lünen. Technologie tepelných čerpadel je součástí celkové ekologické koncepce, kterou Bauverein am Lünen uplatňuje v budovách ve své správě a která může sloužit jako vzor z hlediska ekologického přechodu, tj. přechodu na obnovitelné zdroje energie. Do konce roku 2024 přibude dalších 9 budov s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality celé čtvrti, což je ambiciózní cíl, který kromě rozsáhlých renovačních opatření (oprava střech a fasád a výměna oken, výstavba nových balkonů bez tepelných mostů, zateplení a instalace fotovoltaického systému) nepředpokládá další zahušťování bytového fondu. Komfort bydlení a energetická efektivita zde půjdou ruku v ruce.

Pozitivní zkušenosti s topnou technikou

Již během plánování bylo společnosti Bauverein am Lünen jasné, že tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON jsou pro projekt rekonstrukce bytového komplexu ve čtvrti Brambauer ideální. Rozhodujícím faktorem byly pozitivní zkušenosti, které firma v průběhu let získala s toppnými technologiemi tohoto výrobce. Již před lety byla jejich administrativní budova vybavena tepelným čerpadlem země-voda, které je přesvědčilo svými provozními hodnotami. Společnost proto ve všech svých budovách instaluje pouze tato tepelná čerpadla, většinou v provedení vzduch-voda. Ta se nyní instalují také v Brambauerově čtvrti. Od zahájení prací v roce 2021 bylo dekarbonizováno a vhodnými tepelnými čerpadly vybaveno celkem devět budov. V budoucnu se k projektu přidá dalších deset budov, které budou rovněž vybaveny tepelnými čerpadly STIEBEL ELTRON.

Použitá technologie

Pro pokrytí stanovené tepelné zátěže 51 kW (včetně přípravy teplé vody a případných výpadků dodavatele energie) byla v každém bytovém domě instalována kaskáda tří tepelných čerpadel vzduch-voda HPA-O 13 C Premium. Ta pokrývají 99 % potřebu tepla a využívají podporu pomocného elektrického ohřívače pouze při extrémně nízkých venkovních teplotách. Díky invertorové technologii, která umožňuje řídit otáčky kompresoru podle potřeby, dodává systém vždy jen tolik energie, kolik je skutečně potřeba k vytápění nebo přípravě teplé vody. Porovnání doby provozu zajišťuje, že provozní hodiny, otáčky kompresoru a příkon všech tepelných čerpadel v kaskádě jsou téměř identické, což zabraňuje nerovnoměrnému zatížení jednotlivých tepelných čerpadel a zajišťuje delší životnost systému. Aby bylo možné účinně snížit teplotu topné vody na 50 °C, byly vyměněny všechny staré radiátory a instalovány centrální průtokové zásobníky teplé vody. Potřebnou hygienu v rámci přípravy teplé vody zajišťuje cirkulační provoz. Tepelné ztráty v rámci cirkulace jsou kompenzovány malým elektrickým nástěnným ohřívačem vody, který nevytváří téměř žádné provozní náklady.

Alternativa k ropě a plynu

Jednatel Bauvereinu am Lünen Carsten Unterberg se těší ze spolupráce se společností STIEBEL ELTRON. "Před jedenácti lety jsme rekonstruovali naši administrativní budovu a využili jsme příležitosti instalovat tepelné čerpadlo země-voda od společnosti STIEBEL ELTRON - s velmi přesvědčivými výsledky," říká. "Od té doby používáme tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON, většinou tepelná čerpadla vzduch-voda, ve všech našich realizacích."

V Čechách takové řešení vytápění realizovat ve většině srovnatelných stávajících objektů. To, co bylo realizováno v německém městě Lünen, je úspěšným příkladem toho, jak si Evropa představuje úspěšný přechod na obnovitelné zdroje energie.

Poznejte naše tepelná čerpadla

Získejte přehled o různých typech výrobků a jejich technických parametrech.

Bližšie informácie o produktoch