Kaskádový bytový dům Olomouc

Kaskáda 3 tepelných čerpadel vzduch/voda WPL 33 (vnitřní provedení) umístěných v centrální kotelně, jako bivalentní zdroj využit plynový kotel 48 kW. Kotelna zajišťuje výrobu tepla pro ohřev teplé vody v 25 moderních bytových jednotkách. Tepelná ztráta 100kW