Technologie STIEBEL ELTRON v moderním velkokapacitním kravíně

Velmi moderní velkokapacitní kravín, ve kterém jsou krávy opravdu šťastné. Kravín, ve kterém žije nad 500 krav má denní produkci mléka až 15 tisíc litrů a k tomu je uhlíkově neutrální. 

K uhlíkové neutralitě přispívá nejen místní bio-plynová stanice, ale také moderní technologie STIEBEL ELTRON, díky které se odebírá zbytkové teplo z místí bio-plynové stanice. Toto vyzískané teplo je následně využito pro sterilizaci plně robotických dojnic perfektně automatizovaného kravína. 

Skutečnost, že je kravín perfektně automatizován dokazuje skutečnost, že dojení celé stáje obhospodařuje jedna jediná operátorka.  

Díky koncepci uhlíkové neutrality za sebou nenechává žádnou uhlíkovou stopu.  Tato koncepce sebou nese požadavky na použití nejmodernějších současně dostupných technologii jako je například využití tepelného čerpadla systému voda-voda pro ohřev teplé vody. Tato teplá voda je následně využívána pro sterilizaci plně automatických robotických dojnic.