Domov pro seniory

Kaskáda 12 tepelných čerpadel vzduch/voda WPL 33 (venkovní provedení), jako bivalentní zdroj využita stávající kotelna na propan-butan.