Pro individuální požadavky

Tepelná čerpadla poskytují řadu výhod.

Tepelná čerpadla - první volba při rekonstrukci vytápění

Mateřská školka Uhlířské Janovice je rozdělena na tři bloky A, B a C. Každý tento blok má vlastní zdroj tepla vytápění. Vytápění bylo řešeno pomocí plynových kotlů, které se školka rozhodla vyměnit za provozně úspornější tepelná čerpadla vzduch/voda.

Mateřská školka Uhlířské Janovice

Objekt:

  • Celková tepelná ztráta 63 kW při -12 °C
  • Otopná soustava – otopná tělesa
  • Decentrální ohřev teplé vody

Původní zdroj tepla:

  • Plynový kotel

Instalovaná zařízení:

  • 3x WPL 23 E – Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda ve venkovním provedení
  • STH 415 Plus – Akumulační nádrž vytápění o objemu 415 litrů 

Lokalita:

  • Uhlířské Janovice

Uvedení do provozu:

  • srpen 2023

 

 

 

Blok A má tepelnou ztrátu 21 kW při -12 °C a je vytápěn monoblokovým tepelným čerpadlem WPL 23 E vzduch/voda ve venkovním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněno o externí doplňkový/havarijní elektrokotel o výkonu 12 kW. Otopná voda jde do otopných těles přes oddělovací akumulační nádrž o objemu 415 litrů, kterou nahřívá tepelné čerpadlo.

Bloky B a C mají velmi podobnou tepelnou ztrátu okolo 21 kW při -12 °C a proto je řešení naprosto stejné jako u bloku A.

Každá budova má své vlastní tepelné čerpadlo, čímž se podařilo snížit jak distribuční ztráty v potrubí, tak i celkové vedení potrubí, neboť jednotlivé objekty jsou daleko od sebe. Celý areál tedy není řešen kaskádou tepelných čerpadel.