Škola budoucnosti Českobrodská

Vytápění, ohřev teplé vody a chlazení zajišťuje dvojice tepelných čerpadel Stiebel Eltron WPF 52

Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace pražské školy střední školy Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) Českobrodská byla řešena s důrazem na udržitelnost a její hlavní aspekty (enviromentální, sociálně-kulturní a ekonomicko-organizační) po celou dobu životnosti stavby. Tato energeticky plusová budova se nyní může chlubit zlatým certifikátem SBToolCZ (Sustainable Building Tool).

Vytápění, ohřev teplé vody a chlazení v budově zajišťuje dvojice tepelných čerpadel systému země-voda WPF 52 o výkonu 55,83 kW a topném faktoru 4,81 při teplotním spádu B0/W35.  Škola je chlazena jen a pouze pomocí zpětného přečerpávání energie, tedy žádné odpadní teplo z chlazení se bez využití nemaří.  Veškeré odpadní teplo z chlazení je využíváno pro ohřev teplé vody nebo pro přitápění ostatních prostor. V letních dnech, kdy je odpadního tepla opravdu hodně se toto teplo ukládá do vrtného pole, ze kterého je následně v zimních měsících odebíráno. Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON v tomto zapojení dosahují průměrného topného faktoru SCOP 5,2. 

Teplá voda na mytí je připravována ve dvou akumulačních nádobách STIEBEL ELTRON typu SBB 1000 WP, které jsou vybaveny signalizačními magneziovými  anodami, díky kterým je přesně definováno, kdy je potřeba provádět údržbu těchto zásobníků. Jako zdrojová voda pro tyto zásobníky je použita voda z vodovodního řádu, přihřátá o odpadní teplo z rekuperace tepla ze šedé vody.  

Podívejte se na video, které celou rekonstrukci detailně popisuje.