Jaké jsou náklady na elektřinu v novém domě? Odpověď vás překvapí

Cena elektřiny neustále roste. Rostoucí ceny se nás přímo dotýkají, protože elektřinu potřebujeme k provozu domácnosti. Kolik zaplatí tříčlenná rodina za elektřinu v novém domě?

Na celém světě se projevuje stále větší nedostatek plynu a elektřiny. V současné době se více než 50 % energie spotřebované v EU dováží, což se odráží v neustálém růstu cen. Cena elektřiny vzrostla o 24,7 % (mezi lety 2005 a 2021).

Po roce 2021 zaznamenala mírný pokles o 1,1 %.

Jak ceny ovlivňují tříčlennou domácnost?

Pro získání reálné představy připravil portál Elektro.tzb-info.cz analýzu energetických potřeb tříčlenné české domácnosti (dva dospělí a jedno dítě) žijící v městském bytě.

Ohřev vody se na spotřebě energie domácnosti podílí až 20 %. Vytápění elektřinou představuje až 63 % spotřeby. Zbytek se používá pro běžnou spotřebu. 

Největší spotřebu mají spotřebiče pro:

  • příprava jídla - 20 %,
  • chlazení - 18 %,
  • osvětlení - 16,6 %,
  • kancelářské vybavení - 14 %,
  • přehrávání zvuku a videa - 11 %,
  • mytí nádobí a praní - 13 %,
  • ostatní spotřebiče - 13 %.

Celková spotřeba energie činí 15 771 kWh za rok. To by nás na základě vládou schválených cen stálo maximálně 95 400 kč. Vytápění spotřebuje 10 000 kWh ročně. To činí 60 500 kč.

Na ohřev vody spotřebujeme ročně 3 128 kWh a zaplatíme za něj 18 900 kč. Roční spotřeba elektřiny jen za spotřebiče činí 3 128 kWh a stojí nás 15 900 kč.

Grafické znázornění spotřeby elektřiny v domácnosti

Zdroj grafu: graf byl převzat z Elektro.tzb-info.cz

Ani vyhlídky do budoucna nejsou růžové. Odhaduje se, že procento dovážené elektřiny se bude zvyšovat. 

Stále platí, že nejvíce energie se spotřebuje na vytápění a ohřev vody. Tato množství se budou postupně stále více přibližovat běžné spotřebě elektrických spotřebičů. 

K této situaci přispívá řada faktorů.

Nově rekonstruované nemovitosti mají díky moderní izolaci poloviční až třetinové tepelné ztráty. Zvyšuje se také účinnost zařízení na ohřev vody a vytápění. 

Moderní spotřebiče jako tepelná čerpadla jsou až třikrát účinnější.

Zatímco elektrické spotřebiče, které používáme každý den, zvyšují svou účinnost pomalu. Je důležité si uvědomit, že je v domácnosti používáme stále více.

Jak můžete v novém domě ušetřit?

Při stavbě nebo rekonstrukci domu je třeba kromě kvalitní izolace zajistit také dokonalé systémy regulace. Právě ty nám pomáhají optimalizovat hospodaření s elektřinou. 

Používání inteligentních budov a zařízení s inteligentním řízením může ušetřit spoustu peněz. Počáteční investice je sice vyšší, ale návratnost se dá snadno spočítat.

V konečném výpočtu energie v domě hraje roli i její spotřeba:

  • orientace budovy,
  • velikost oken a
  • použití barev.

Nemělo by se zapomínat ani na ekologické chování členů domácnosti. Zdají se vám náklady na elektřinu ve vašem novém domě vysoké? Kontaktujte nás ve STIEBEL ELTRON a my vám rádi poradíme, jak optimalizovat vaše náklady pomocí vhodných elektrických zařízení.