Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Na tepelná čerpadla a větrací jednotky STIEBEL ELTRON můžete získat: 

Novostavby

  • 150 000  Kč na kombinaci tepelného čerpadla a centrálního systému větrání

Rekonstrukce

  • 100 000  Kč na centrální systém větrání
  • 80 000  Kč na tepelná čerpadla země- voda
  • 60 000 Kč na tepelná čerpadla vzduch- voda

 

Pomůžeme Vám se zajištěním dotace, zpracujeme pro Vás technický a cenový návrh. 

Poptávka, nezávazně a zdarma

Kotlíková dotace

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 80 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno 9 miliard korun ve 3 etapách.

Tepelná čerpadla a solární panely STIEBEL ELTRON jsou zaregistrovány na Státním fondu životního  prostředí pro tzv. "kotlíkové dotace“.

Díky tomuto programu můžete při výměně stávajícího kotle na tuhá paliva získat dotaci na nový zdroj vytápění – tepelné čerpadlo až 127 500 Kč.

Dotační částka 127 500 Kč je maximální finanční podpora při minimální ceně dodávky na klíč 150 000 Kč. Při nižší ceně dodávky na klíč je výše finanční podpory maximálně 85 % ze způsobilých nákladů.

Pomůžeme Vám se zajištěním dotace, zpracujeme pro Vás technický a cenový návrh.

Poptávka, nezávazně a zdarma