Co jsou elektrické stacionární ohřívače vody?

 

Při vysoké spotřebě teplé vody na úrovni více než 100 litrů se využívají stacionární ohřívače vody s objemem 200 - 1 000 litrů. Voda se ohřívá většinou během nízkého tarifu. Zásoby teplé vody se udržují na úrovni požadované teploty mezi 35 ° C a 82 ° C. Vnitřní nádrže jsou vyrobeny ze smaltované oceli s antikorozním ohřívacím tělesem. Elektrická ohřívací příruba se instaluje sériově. Stacionární ohřívače vody se dodávají buď s vypěněnou tepelnou izolací, nebo se na místě instalace obklopí izolačním pláštěm. Ten má za úkol zajistit co nejnižší tepelné ztráty. Je třeba zvolit takové místo instalace zařízení, aby odběrná místa, v rámci kterých se často odebírá teplá voda v malých množstvích, byla zásobována co nejkratším vodovodním potrubím.

Pokud se při výpočtu potřebné velikosti ohřívače prokáží mezní hodnoty, je třeba vždy zvolit větší objem ohřívače. Elektrické stacionární ohřívače vody s dodatečně instalovaným výměníkem tepla se mimořádně hodí pro přípravu teplé vody v kombinaci s centrálním kotlem na vytápění. Použitím ohřívače vody lze ovlivnit nepříznivý provoz topného zařízení v letním období (podmíněný neustálým pohotovostním režimem celého systému). Tato kombinace se dá nainstalovat i dodatečně.