Co znamená reverzní odmrazování chladícího okruhu?

V případě tepelných čerpadel vzduch | voda se může na výparníku při jistých provozních podmínkách vytvořit námraza. Vzniká následovně: Ve výparníku se vzduchu odebírá teplo. Pokud při tom dojde k poklesu pod rosný bod, vytváří se kondenzát a ten se při teplotě v rozsahu od -5 do +7 ° C mění na námrazu. Důležité: Ta se musí pravidelně odmrazovat, aby mohlo tepelné čerpadlo nadále efektivně pracovat.
 

Námraza na výparníku se konstantně kontroluje prostřednictvím interní regulace a v případě potřeby zcela automaticky spustí proces reverzního odmrazování. Chladicí okruh tepelného čerpadla se pak provozuje pomocí přepínacího ventilu v opačném směru. Tím se vodě v akumulační nádobě nebo v podlahovém vytápění krátkodobě odebírá teplo a přivádí se do výparníku. Led roztaje a odvádí se jako kondenzát- efektivní fungování zařízení je zaručeno.