Co znamená reverzní odmrazování chladícího okruhu?

 

Tepelná čerpadla vzduch – voda odebírá teplo z venkovního vzduchu. A vzduch obsahuje vzdušnou vlhkost. Ta se „vymrazuje“ na výparníku tepelného čerpadla – ostatně známe to i z výparníku chladničky.

Nejrychleji se námraza na výparníku tepelného čerpadla tvoří při teplotách

0 °C až +7 °C. Nad +7 °C už se námraza netvoří a při nízkých teplotách je samotný venkovní vzduch „vymrazený“ a námraza na výparníku se tvoří velmi pomalu.

Námrazu na výparníku průběžně kontroluje regulátor tepelného čerpadla a v případě potřeby zcela automaticky spustí proces reverzního odmrazování. Chladicí okruh tepelného čerpadla se pak provozuje pomocí přepínacího ventilu v opačném směru, tepelné čerpadlo vlastně v tomto režimu netopí, ale chladí. Vodě v akumulační nádobě nebo v podlahovém vytápění se krátkodobě (obvykle 2-3 minuty) odebírá teplo a přivádí se do výparníku. Led roztaje a odvádí se jako kondenzát. Po odtání se tepelné čerpadlo opět přepne do režimu vytápění.