Jak fungují průtokové ohřívače vody?

 

Obecný princip funkce je pro všechny průtokové ohřívače vody stejný a je níže znázorněn. Velmi kompaktní přístroje mají tak vysoký topný výkon, že se vtékající studená voda průtokem ohřívá. A tak není potřeba zásobník teplé vody, jak to většinou bývá při centrálních systémech pro přípravu teplé vody.

V závislosti na typu zařízení se průtokové ohřívače vody odlišují podle typu jejich řízení a regulace, rozsahu vybavení, ovládání a technologie ohřívacího tělesa. Všechno toto ovlivňuje efektivitu a komfort při přípravě teplé vody.

Věděli jste, že elektronicky ovládané průtokové ohřívače vody ušetří více než 30% nákladů na energie a vodu v porovnání s hydraulickými průtokovými ohřívači?

 

Výstupní teplota vody je u průtokových ohřívačů ovlivněna třemi faktory:

  • Průtokem (l/min.)
  • Vstupní teplotou studené vody (°C)
  • Topným výkonem přístroje (kW)