Jak mohu pomocí tepelných čerpadel chladit?

STIEBEL ELTRON nabízí různé možnosti, jak si můžete s vynaložením minimálních nákladů pomocí tepelného čerpadla v letních měsících zajistit příjemně chladné prostory ve vaší domácnosti. Rozlišujeme přitom dva způsoby:

Pasivní chlazení:
Při pasivním chlazení se nízká teplota spodní vody nebo země přenáší výměníkem tepla na topný systém. Kompresor tepelného čerpadla se neaktivuje, tepelné čerpadlo zůstane "pasivní".

Aktivní chlazení:
Při aktivním chlazení se chladicí výkon tepelného čerpadla přenáší na topný systém. Kompresor tepelného čerpadla se aktivuje, tepelné čerpadlo je "aktivní".