Jak vysoké jsou prostředky na podporu instalace tepelného čerpadla?

Při náhradě neekologického zdroje tepla tepelným čerpadlem lze čerpat dotace ve výši až 80% způsobilých výdajů, max. 127.500,- Kč z programu Kotlíkové dotace a až 100.000,- Kč z programu Nová Zelená úsporám.