Jaké výhody mají decentrální průtokové ohřívače vody v porovnání s centrálními systémy na přípravu teplé vody?

V rámci řešení efektivní přípravy teplé vody rozlišujeme mezi centrálními a decentrálními koncepcemi. V případě centrálních řešení na přípravu teplé vody se jedná hlavně o zásobníkové ohřívače vody, kde se voda ohřívá centrálním ohřevem - tepelným čerpadlem, kotlem na tuhá paliva nebo plynovým kotlem. Přitom se často kvůli dlouhým přívodním vedením snižuje dobrá účinnost zařízení. Skutečná energetická účinnost se zpravidla projeví při ročním zúčtování na konci roku. Existuje totiž mnoho faktorů, jako například cirkulace teplé vody, akumulační ztráty a energetické ztráty v rámci pohotovostního režimu, které způsobují vysokou spotřebu energie. Častokrát se však nezahrnují k nákladům na teplou vodu. Pokud se zohlední i tyto skryté náklady, vychází ve výsledku z tohoto srovnání vůči centrálním systémem lépe decentrální elektrická příprava teplé vody. To dokazují i různé nezávislé studie.

 

Decentrální zásobování teplou vodou nabízí mnoho výhod:

1. blízko odběrnému míst
Tato zařízení na přípravu teplé vody jsou instalována přesně tam, kde jsou zapotřebí: nad / pod dřezem v kuchyni, nad / pod umyvadlem, vedle sprchy nebo nad vanou v koupelně.

2. šetřící energii
Krátké přívodní vedení vzhledem k instalaci přímo v místě odběru se postarají o to, že se tepelná ztráta sníží na minimum. To šetří energii a životní prostředí.

3. šetřící vodu
Krátke přívodní vedení znamenají i to, že se při odběru nemusí odčerpat nepoužitá voda, která se ochladila v přívodním potrubí. Přímo u zdroje se tedy neztrácí nevyužitá drahocenná voda.

4. málo nákladné
Jelikož decentrální elektrické zařízení pro ohřev vody využívají veškerou energii, jsou tyto systémy mimořádně ekonomické

5. snadno instalovatelné
Naše zařízení na přípravu teplé vody pro decentrální zásobování teplou vodou se instalují rychle a snadno – i v případě jejich výměny za staré zařízení. To udržuje náklady v jistých mezích a šetří čas.

6. exaktní vyúčtování
Ve vícegeneračních rodinných domech se rychle ocení, pokud je možné vyhotovit přesné vyúčtování za jednotlivé domácnosti. Každý zaplatí tolik, kolik spotřebuje - ani o korunu víc.