Jaké tepelné zdroje mohu použít?

V zásadě se rozlišují následující zdroje tepla:

 • Venkovní vzduch
 • Země (soustava se zemním kolektorem nebo zemními sondami)
 • Voda (spodní nebo povrchová voda)

Dále můžete s tepelným čerpadlem využívat odpadní vzduch své větrací soustavy bytu (tepelné čerpadlo s odpadním vzduchem). Tento druh tepelného čerpadla se však hodí jen pro obytné domy s dobrou tepelnou izolací vzhledem k tomu, že je obsah energie odpadního vzduchu omezený v závislosti na objemovém průtoku vaší větrací soustavy.

Při volbě vašeho tepelného čerpadla je rozhodující výběr zdroje tepla. Přehled o příslušném zdroji tepla získáte s pomocí následujících bodů:

Venkovní vzduch (tepelné čerpadlo vzduch / voda)

 • Velké výkyvy teploty v průběhu roku (-18 °C až +30 °C)
 • Tepelný výkon je při nejnižší venkovní teplotě nejmenší
 • Topný faktor je při nízké venkovní teplotě nejmenší
 • Odmrazování výparníku při venkovních teplotách v rozmezí od -10 °C do +7 °C
 • Menší roční pracovní doba ve srovnání k tepelným čerpadlům země / voda a voda / voda
 • Jednoduchá instalace tepelného čerpadla bez zemních prací
 • Bez požadavků na velikost pozemku
 • Nejsou zapotřebí žádná úřední povolení

Země (tepelné čerpadla země / voda)

 • Nepatrné výkyvy teploty v průběhu roku
 • Tepelný výkon je po celý rok téměř konstantní
 • Topný faktor je při venkovních teplotách téměř konstantní
 • Není nutno odmrazovat výparník
 • Vysoká roční pracovní doba
 • Při instalaci tepelného čerpadla jsou nutné zemní práce
 • Zemní kolektor vyžaduje volnou plochu pozemku s velikosti jedno- až dvojnásobku obytné plochy
 • Pro zemní sondu je povinné ohlášení, resp. povolení u stavebního a báňského úřadu