Jakou rozvodnou soustavu (topná tělesa) potřebuji v případě tepelných čerpadel?

Tepelným čerpadlům nejvíce vyhovují nízkoteplotní plošné soustavy – podlahové nebo stěnové s projektovanými teplotami topné vody 30 – 40°C

V nich dosahují nejvyššího topného faktoru a tím velmi nízké spotřeby elektřiny.

Ale ani s radiátory není problém použít tepelné čerpadlo. Velmi účinně pracují i v radiátorových soustavách s projektovanou teplotou 55/45 °C, protože tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON dosahují výstupní teplota 60 °C nebo i 65 °C

Je to dobré řešení po zateplení domu, kdy je obvykle potřeba výstupní teplota jen do 60 °C.