Je možné kombinovat tepelná čerpadla se solárním zařízením?

 

Termické solární kolektory sníží spotřebu nakupované elektřiny vždycky. Obvykle pokryjí kolem 60% potřeby teplé vody. Lze jít i dále. Integrální přístroje LWZ 5 a 8 Premium spojují tepelné čerpadlo vzduch – voda se termickým solárem, který v nich podporuje jak přípravu teplé vody, tak vytápění. Navíc zajišťují řízenou ventilaci domu s rekuperací tepla a v létě i chlazení.

 

Rádi Vám představíme Vaše individuální možnosti:

Poradenství v oblasti tepelných čerpadel