Je možno z průtokového ohřívače vody instalovaného v nevytápěných prostorách, vypustit před zimou vodu?

 

U průtokových ohřívačů vody to vzhledem ke konstrukci topného tělesa je možné pouze u typu DHF. U ostatních typů průtokových ohřívačů je nutné v místnosti instalace zajistit nezámrznou teplotu nebo provést před zimou jejich demontáž a uskladnit je v nezámrzných prostorách.