Jsou některé produkty zakázané?

 

Cílem uzákoněného nařízení o energetickém štítkování (ErP) je splnění minimálních požadavků podle předem stanovených metod výpočtu o energetické účinnosti zařízení. Produkty, které nesplňují požadavky této směrnice, nesmí více deklarovat shodu CE a tím se nesmí uvádět na trh. To se však netýká výrobků, které na trhu již jsou, týká se to nově vyvinutých přístrojů, zaváděných do prodeje