Musím se při použití větracího zařízení zříci krbu?

Ne, je však důležité, abyste krb provozovali nezávisle na okolním vzduchu, resp. zajistili, že se větrací zařízení vypne vždy tehdy, když v krbu hoří oheň - technicky žádný problém. Bez ohledu na větrací zařízení se totiž při dnešní hustotě budov nedoporučuje provozovat krb nezávisle na okolním vzduchu, protože odkud má tento krb získávat vzduch na spalování?