Musím se při použití větracího zařízení zříci krbu?

 

 

Ne, je však důležité, aby byl krb provozován v režimu nezávislém na vnitřním vzduchu, resp. abychom zajistili, že se větrací zařízení vypne vždy tehdy, když v krbu hoří oheň – technicky žádný problém, existují krbové vložky s externím přívodem vzduchu přímo do spalovací komory. Bez ohledu na přítomnost větracího zařízení se totiž při těsnosti obálky novostaveb nedoporučuje používat interiérový vzduch pro hoření v krbu, jelikož není vždy bezpečně zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování.