Není vzduch v domácnostech s větracími zařízeními příliš suchý?

 

 

Ne, důležité však je, aby z hygienického hlediska nebylo větrací zařízení dimenzované nad rámec nezbytné potřeby čerstvého vzduchu, tzn. aby nedocházelo k výměně většího množství vzduchu, než je skutečně potřeba k přiměřené průběžné redukci vlhkosti, která v domácnosti vzniká. Větráním prostřednictvím oken nebo spár vznikají v určitých případech výrazně větší objemové průtoky, a tím je vzduch sušší než při použití větracích zařízení.