Pro jaké produktové skupiny se provádí energetické štítkování?

 

Energetické štítkování se provádí pro všechna zařízení na vytápění místností a přípravu teplé vody - bez ohledu na to, zda se jedná o elektrické, plynové nebo olejové přístroje - bez ohledu na to, zda jde o průtokové ohřívače vody, malolitrážní ohřívače vody, nástěnné ohřívače vody, tepelná čerpadla sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění, solární zásobníky nebo zásobníky s nepřímým ohřevem. Zařízení se hodnotí jejich zařazením do devíti tříd energetické účinnosti. V tomto případě je třída A +++ tou nejlepší třídou. Naopak třída G označuje zařízení s výrazně špatnými hodnotami. Produkty od STIEBEL ELTRON se bez výjimky nacházejí v těch nejvyšších třídách.