Produkuje tepelné čerpadlo dostatek tepla i v zimě?

Samozřejmě! Protože tepelné čerpadlo Protože tepelné čerpadlo se dimenzuje na základě individuálních potřeb dané domácnosti, aby umělo zajistit dostatek tepla a teplé vody v domácnosti.

V závislosti na zdroji tepla je k dispozici několik konstrukčních typů TČ::

Monovalentní TČ:
Pokud je zdrojem tepla venkovní vzduch, dimenzuje se tepelné čerpadlo jako monovalentní zařízení, to znamená, že samotné tepelné čerpadlo pokryje 100% potřebného tepla.

Monoenergetické TČ:
Z ekonomických důvodů se tepelné čerpadlo vzduch | voda obvykle dimenzuje jako monoenergetické zařízení. To znamená, že při nízkých venkovních teplotách na úrovni přibližně -7 ° C se dodatečně vytápí pomocí elektrického topného tělesa. Podíl na celkové spotřebě tepla se pohybuje na úrovni 5%, takže tepelné čerpadlo pracuje stále stejně efektivně.