Řízení nebo regulace - jaký vliv to má na účinnost a komfort?

I technologie je měřítkem komfortu přípravy teplé vody celkově a zároveň i měřítkem energetické efektivnosti zařízení. Rozdíly ve vybavení zařízení mezi "plně elektronicky ovládaným", "elektronicky ovládaným" a "elektronicky řízeným" určují stabilitu teploty vody na výstupu, a tím i komfort přípravy teplé vody. Teplota na odběrném místě je ovlivněna různými faktory. Tyto je možné různými senzory korigovat. Čím kvalitnější zařízení, tím více senzorů kontroluje teplotu vody a o to precizněji se udržuje požadovaná teplota teplé vody - to je mimořádně energeticky účinné.

4-násobná inteligence pro neomezený špičkový komfort
U plně elektronické regulace sází STIEBEL ELTRON na 4i technologii. Kombinuje tři senzory s motorovým ventilem. Senzory zaznamenávají teplotu na vstupu, teplotu na výstupu a průtokové množství. Neustálá kompenzace požadované a skutečné teploty zaručuje, že požadovaná teplota bude přesně dodržena. Pokud zařízení pracuje na maximální výkon, bude mít vyšší potřeba teplé vody automaticky za následek pokles teploty. Aby byla i v tomto případě dodržena požadovaná teplota, reguluje motorový ventil automaticky nepatrně množství vody. Rušivé teplotní výkyvy při sprchování tak patří minulosti. Děje se to automaticky, aniž by uživatel cokoli z toho postřehl. Vysoký komfort - především tehdy, jestliže se má zásobovat několik odběrných míst. Nezávisle na způsobu sprchování a vnějších vlivech se díky 4i technologii vždy dosáhne požadovaná teplota s přesností na jeden stupeň. Směšování se studenou vodou je zbytečné. Tím se použije jen skutečně potřebné množství energie a dosáhne se přiměřeně vysoká míra efektivity. STIEBEL ELTRON přetavila tuto technologii pro exkluzivní komfort do svého špičkového modelu DHE SL electronic comfort.

3-násobná inteligence pro vysoký komfort
 Elektronicky regulované zařízení jsou vybavena 3i technologií. Sestává ze senzoru teploty na vstupu, čidla teploty na výstupu a senzoru průtoku. Tím průtokový ohřívač vody zajišťuje konstantní požadovanou teplotu na výstupu s přesností na jeden stupeň. Pokud zařízení ve výjimečných případech pracuje s maximálním výkonem, například v zimě při extrémně nízkých teplotách vody na vstupu, může uživatel baterií regulovat odebírané množství vody, a tím i požadovanou teplotu vody. Celkově je 3i technologie vysoce efektivní, protože se použije jen skutečně potřebné množství energie a vody. V tomto ohledu v ničem nezaostává za technologií prémiové třídy.

2-násobná inteligence pro každodenní komfort přípravy teplé vody
 Elektronicky řízené průtokové ohřívače vody pracují s takzvanou 2i technologií sestávající ze snímače teploty na vstupu a snímače průtoku. Přitom se vypočítává potřebný topný výkon v závislosti na zvoleném stupně teploty. Je možné vybrat si maximálně mezi třemi stupni pevně nastavené teploty (cca 35, 45, 55 ° C). Pokud je potřebná jiná teplota, může se individuálně regulovat přimícháváním studené vody. Energetická účinnost 2i technologie je optimalizována na spotřebu energie jednotlivých teplotních úrovní.