Smí se nadále otevírat okna, jestliže používám větrací zařízení?

 

Ano, okna se smí nadále v tomto případě otevírat. Ale je nutné větrat obezřetně, abychom zbytečně nenavyšovali tepelné ztráty.