Smí se nadále otevírat okna, jestliže používám větrací zařízení?

 

Větrání okny při přítomnosti rekuperace je rozhodně možné a nedá se nikomu zakázat. Je možné subjektivně cítit zlepšenou kvalitu vzduchu v některých obdobích, pokud okna otevřeme. V tu chvíli se však zbavujeme výhod nuceného větrání, jakými jsou např. filtrace přiváděného vzduchu, redukce pronikání hluku z exteriéru anebo především úspory na tepelné energii v zimním období.